Ekonomiye ilişik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te (3)

Sıkı dışında oynatılan seçkin nev eşya piyangosu, felek oyunu, müşterek laf ve ayrımsız oyunlara genel ağ yahut farklı yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar cezaevi ve 5 bin güne büyüklüğünde adli nakdî ceza verilecek.

TBMM Başkanlığına verilen Gelir Vergisi Kanunu ile Ara Sıra Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Uymazlık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ne bakarak, Bankacılık Aranjman ve Denetim Kurulu (BDDK), Mali Kiralama, Faktoring, Finansman ve Artırım Finansman Şirketleri Kanunu’na bağımlı şirketlerce yapılış izni üzere aranan veya iştirak ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda bunların neşelilik iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine değişmeyen verebilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekindeki sağlık tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin yol hizmetlerinden elde ettiği kemiksiz satış hasılatına eski eden miktarın yüzdelik 2’si, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği kocaoğlan takip fail ayın sonuna kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Enformasyon Bakanlığına bildirilecek.

Hizmet sağlayıcıları eliyle belirlenen katkı payının tahakkukuna temel bildirimlerin süresinde yapılmaması yahut nakıs/kavisli yapılması ya bile tamlanan müddet zarfında yardım payının ödenmemesi/muallel ödenmesi halinde Bakanlık marifetiyle hizmet sağlayıcısına yapılacak tebliğle bildirimin ve/yahut ödemenin deklerasyon tarihinden itibaren 1 kamer süresince yapılması istenecek. Bu müddet süresince ulama payının tahakkukuna anne bildirimin bilcümle ve akla yatkın yapılmaması, yardım payının ödenmemesi yahut kem ödenmesi hallerinde Bakanlığın bildirimi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ekim-Kasım-Fasıla dönemi defa hizmetlerinden elde edilen kesin koca hasılatına huruç fail miktarın yüzde 2’si gelecek sene Mart sonuna büyüklüğünde Bakanlığa bildirilecek.

Hizmet sağlayıcılarına müteveccih düzenlemeler 1 Ev 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Turizm payı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Karşı Yasa’de yapılan değişiklikle idari para cezası ast ve kayırıcı sınırları güncelleniyor. Zir ve kayırıcı sınırları belirtilen yönetimsel dünyalık cezalarının uygulanmasında Tecim Bakanlığınca ukubet tutarı belirlenirken işlenen kabahatin hükümsüzlük içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve bozukluk olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve soylu erki durumu kabil hususlar dikkate alınacak.

Türkiye Turizm Lansman ve Geliştirme Ajansının karar ahiz organı olan Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Genel Müdürlüğünden sorumlu Ekin ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak. Amme-özel sektör iş birliği ile yönetilen ve ağırlıklı yerine seçimle işbaşına mevrut hür teşebbüs temsilcilerinden oluşan Idare Kurulunun Nezaret turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Iye bölgelerinin casus sayıları artırılıyor. Turizm işletme belgeli yeme içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesisleri da büyüklük çapında seçimle 3 yıl süreyle belirlenecek tıpkı üyeyle olta edilecek.

Turizm payı alınan işletmelerin turizm payı oranları azaltılıyor. Buna göre, turizm payı, mürekkep tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve cümbüş tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; yolculuk acenteleri ve gelgel yolu işletmelerinden on binde 7,5 adına on binde 5 oranında alınacak. Bu aranjman, 1 Sülale 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm pres belgeli bahir turizmi araçlarından turizm payı alınmasına ilgili aranjman yürürlükten kaldırılıyor. Fakat bu araçlardan 31 Çatlak 2022 tarihine büyüklüğünde turizm payı alınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajans Umumi Heyet örgen seçimlerinin yapılmasına 30 günden az müddet kalması halinde intihabat iki ayak tabanı kadar ertelenecek. Seçime ait usul ve esaslar, Firez ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek.

Şans oyunları

Milli Piyango Karşı Yasa Mesabesinde Kararname’bile yapılan değişiklikle, yük piyangosu ve çekiliş yarmak talip referans sahiplerince alınan izin bedelleri düzenleniyor.

Buna göre, karşılığı nakit olmayan piyango aranjman izni amacıyla 2 bin liralık müracaat bedeli alınacak. Yapılan tetkik sonucunda cevaz verilmesi kararlaştırılan piyangolarda üstenme edilen ikramiye, ihsan veya aynı menfaatlerin hep rayiç bedelinin yüzde 15’i amacıyla ayrıca müsaade bedeli alınacak. Sıkı dışından ithal edilen yahut apayrı asıl ve hukuksal kişiler eliyle üretilen, temin edilen evet de ticaretine laf edilen mal ve hizmetlerin ikramiye adına konulması halinde bu çap iki kalpsiz namına uygulanacak. Kamu çekicilik ve kuruluşları ile kazanç muafiyeti maruf evkaf ve kamu yararına etkin dernekler aracılığıyla düzenlenecek piyangolardan ise müracaat veya cevaz bedeli alınmayacak. Başvuru bedeli, yeniden valüasyon oranında takvim yılı başından geçerli olmak için artırılarak uygulanacak.

Yasa teklifinin gerekçesinde, “hile yoluyla düzenlenen nasip oyunları ve çekilişleri için alavere dalavere, usulsüzlük, usulsüzlük yapıldığı, faaliyetlerinin şaibeli olduğu” şeklinde bilim ve toplumsal iletişim araçları paylaşımların baht oyunlarına duyulan güveni münasebetsiz şekilde etkilediği, bunun dahi yasa dışı kader oyunlarına müteveccih talebin artmasına illet olduğuna belen edildi.

Teklifle, yasa dışı kader oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda rastgele tip yük piyangosu, felek oyunları ve yanında konu veya bire bir oyunları oynatanlar ya dahi oynanmasına kayran veya imkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla büyüklüğünde mapus ve on bin güne; mikro dışında oynatılan herhangi bir çeşit pırtı piyangosu, kader oyunu, birlikte bahis ve ayrımsız oyunlara genel ağ yoluyla ve değişik suretle muvasala sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla büyüklüğünde mapus ve 5 bin güne; herhangi bir tür yük piyangosu, felek oyunları ve alay malay laf yahut tıpkısı oyunlarla angajmanlı namına mülk nakline tavassut edenler, 3 yıldan 5 yıla büyüklüğünde hapis ve 5 bin güne; kişileri reklam yüklemek ve sair surette seçme nev eşya piyangosu, talih oyunları ve alay malay konu yahut bir oyunları oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla büyüklüğünde cezaevi ve 3 bin güne büyüklüğünde adli mülk cezasıyla cezalandırılacak.

Fiziki veya elektronik ortamlar üzerinden üçüncü kişilerce planlı gelişigüzel soy pırtı piyangosu, kader oyunları ve bile laf veya benzeri oyunları oynayanlara, mahallin genişlik balaban mülki idare amiri tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Gerekli izni düzlük fakat çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını zar etmeyenler, taahhütlerini adına getirmeyenler 2 aydan 2 yıla kadar mahpushane ve 3 bin güne kadar adli mülk cezasıyla cezalandırılacak.

Belirlenen suçların işlendiği hareket yerleri mahallin yeryüzü balaban mülki idare amiri yoluyla ihtarda bulunulmaksızın 3 aya büyüklüğünde süreyle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açılış ve mesai ruhsatına topluluk gelişim yerlerinin ruhsatları, mahallin bildirme şişman yerel yönetim amirinin bildirimi üzerine icazet vermeye mezun idare eliyle 5 çalışma günü içre bozma edilecek.

Bu suçlarla bağlantılı adına talih oyunları, seçme makule kayıt piyangosu, alay malay konu veya tıpkı oyunların oynanmasına tahsis edilen yahut oynanmasında makbul evet de suçun konusunu oluşturan pırtı ile bu oyunların oynanması amacıyla ortaya konulan yahut oynanması kanalıyla elde edilen temas tür mamelek değeri, Türk Ukubet Kanunu hükümlerine göre zor alım edilecek.

(Sürecek)

Share: