Doğruluk Bakanı Bozdağ YANLIŞSIZ Tümen Şefaatli İlçe Meşveret Meclisi Toplantısı’nda konuştu: (2)

Vekil Bozdağ, “Herkesin tercihine makul dirim tarzına imtina etmek duyacaksınız”

YOZGAT – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İnsanların tercihlerine, inanç, ilmek ve vicdan hürriyetine, mesai hak ve hürriyetine, eğitim türe ve hürriyetine imtina etmek duymayanların kalkıp biz bile özgürlükçüyüz, tığ de demokratız demeleri yetişkin tıpkısı yalandır. Mademki bari herkesin tercihine uygun dirim tarzına tırsmak duyacaksınız.” dedi.

Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat’ta partisinin Şefaatli İlçe Enformasyon Divan Toplantısına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye’dahi birçok yasağı kaldırdıklarını hatırlatarak, “ara sıra özgürlükten, bambaşka apayrı şeylerden bahsediyor insanlar. Türkiye’üstelik it canlı haddinden fazla yasakları kaldırdığımız üzere apayrı birlikte yasakları kaldırmaya devam ettik. ve birçok yasağı kaldırdık. Amma bakın akıbet günlerde Kayseri’de bir fabrikada, askeri benzeri fabrikada biri isabet, buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez diyerek için yazı yazıyor. İstanbul’üstelik ayrımsız okula başörtülü gelen stajyeri bu okula kabul edemeyiz diyen ayrımsız diğeri daha çıkıyor. Hangi ahit çıkıyor? AK Tümen iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Tığ yasakları kaldırmışız. Tek kimse yetişek, öğretim hakkından mahrum bırakılamaz diyen kanunuesasi hükmüne sahn vermişiz. ‘Cümle kanunun uğrunda eşittir’ ilkesini cemi hayata geçirmişiz. Herhangi Bir kabil kamu hizmetlerine duhul hakkına, mesai ve uyuşma hürriyetine sahipken anayasamıza bakarak. ve görevin gerektirdiği niteliklerden bambaşka çalışmak üzere hiçbir uzanım aranmaz derken birileri kalkıp buradan kendine kırıcı vehmedip anayasayı bile yasalarımızı dahi ayaklar altına düz, tanımayan adımlar atıyorlar. Deminden yapıyorlar bunu. Tayyip Bey’in Reisicumhur olduğu, Cumhur İttifakı’nın kuvvet olduğu dönemde. Allah dulda tıpkısı dahi bunların imkanı olsa ki agâh neler yapacaklar. Bakın buradan haddinden fazla kesin söylüyorum. Terbiye ve öğretim hakkının kullanılmasını anayasa ve yasalara karşıt şekilde on paralık kimesne engelleyemez. Çünkü zorlayış yahut tehdit kullanarak ya da hukuka çapraz başka benzeri davranışla devletçe kurulan veya amme kurumlarının verdiği izne dair olarak düzenlenen temas soy yetişek ve tedrisat faaliyetleridir. Kişinin eğitim ve talim hakkını kullanmasının, yetişek ve talim kurumlarına ve müştemilatına girmesinin ve orada kalmasını engel olmak bizim Ceza Kanunu’muzda 2 yıldan 3-5yıla kadar mapushane cezasıyla cezalandırılmaktadır. Ayrımsız şekilde cebir ya bile zılgıt kullanarak ya bile hukuka yeraltı ayrıksı ayrımsız davranışla bire bir kimsenin akide, us veya kanaatlerinden kaynaklanan dirim tarzına ilişik tercihlerine engelleme eden yahut bunları değiştirmeye zecrî fiilleri boşaltmak da

“Hiç kimse temel ve yasaların üstünde değildir”

Hiç kimsenin temel ve yasaların üstünde olmadığını üstelik anlatım fail Icra Vekili Bozdağ, “Demin benim inancımdan etraf ben baş örtüyorum. ya bile inancımdan değil de düşüncemden, kanaatimden etraf başımı örtüyorum. Yahut birlikte apayrı ayrımsız sebeple başını örtüyor. Tek kimesne sen başını örtüyorsun diye niteleyerek ona ayrımcılık yapamaz. Ayrı benzeri alışveriş çekemez. Hem kamuda hem özel sektörde bu nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturur ve ceza kanunu itibarıyla birlikte yaptırma tabidir. Hiç kimse esas ve yasaların üstünde değildir. Kim ki anayasalıyı ve yasaları çiğnerse o ant tamamıyla karşısında anayasayı, yasayı bulur. Bizim dönemimizde bu barbar anlayışı hayata kılmak isteyen çağcıl yobazlara asla boğaz verilmedi. bundan sonra bile verilmeyecektir. On Paralık kimsenin bundan endişesi olmasın. Başkalarının yaşam tarzına engelleme etmeyi başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine müdahale etmeyi çağcıllık sanmak, ilkelliğin buradaki vasfını bulunmayan etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası yok. İnsanların tercihlerine, insanların inanç hürriyetine, diyanet ve vicdan hürriyetine, çalışma türe ve hürriyetine, terbiye adalet ve hürriyetine tırsmak duymayanların kalkıp biz dahi özgürlükçüyüz. Tığ demokratız demeleri yetişkin bir yalandır. Mademki bari herkesin tercihine akıllıca yaşam tarzına kaçınmak duyacaksınız. Yıllar yılı SELIM Parti iktidarlarını, hayat tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ben bütün söylüyorum. Yirmi yıldır biz iktidardayız, milletin yardımıyla. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik, başkalarına üstelik müdahale ettirmedik. Biri çıksın falanca yerde. Hükümet müdahale yahutta engelleme etti desin göz yumdu desin, müsaade verdi desin. Kimesne bunu kanıt bile edemez, kanıtlama dahi edemez. Bulunmayan hakeza bire bir husus. Amma öte yandan yaşam tarzınıza müdahale ediliyor, iftiralarını yayanların, başkalarının inançlarına, kanaatlerine, politik ve felsefi düşüncelerine müdahale fail barbar ayni benzeri o kadar üstelik gündeş yobazlık anlayışlarına bile cevaz etmeyiz, etmeyeceğiz da. Tümce Hukuka uyacak temel ve yasalara akıllıca davranacak ve ona göre cereyan edecektir. aksi takdirde temel ve yasalarımız burada gereği neyse ona göre uygulanır. Hanay bulur.” şeklinde konuştu.Share: