Enerjide tez kamulaştırma kararı

Malatya ve Bolu’da yapılacak enerji ve maden projeleri amacıyla gâh taşınmazlar çabuk kamulaştırılacak.

Konuya ilişik Reisicumhur kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde organizasyon edilecek gaz tevzi sistemi kapsamında ihtiyaç mahsus gayrimenkul, tapuda Hazine yerine tescil edilmek üzere Erke Piyasası Aranjman Kurumu eliyle kamulaştırılacak.

Malatya devlet sınırlarında bulunan 4’üncü ekip beyaz zehir işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu eroin üretimine bitmeme edilebilmesi amacıyla gerekseme mahsus yurt Beyaz Zehir ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü marifetiyle kamulaştırılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde kâin ve Bolu ülke sınırlarındaki sahada kömür istihsal faaliyetlerinin devamı amacıyla müstelzim taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla kamu kamulaştırma eşit ve masrafları rödovansçı firma vasıtasıyla karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek amacıyla TKİ tarafından tez kamulaştırılacak.

Share: