Şırnak Üniversitesi, 2 proje üzere bindi aldı

Şırnak Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK’a sunduğu 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye türe kazandı.

TÜBİTAK aracılığıyla desteklenen ‘Türkiye’nin İBBS dozaj 2’ye göre 26 konuşu bölgesinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu yayın gruplarının belirlenmesi, bu kitap gruplarının sofistike değerlerinin tespit edilmesi ve bu yayın gruplarında bölgelerin dış satım potansiyeli olan ülkelerle eşleştirilmesi’ başlıklı 3005 içtimai ve beşeri bilimlerde yenilikçi analizör araştırı projeleri bindi programı ile ‘Türkiye’nin ihracat sofistikasyonunun belirlenmesi ve dünyadaki konumunun incelenmesi’ antetli 1001-bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programının projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Bilimi Enstitüsü’nün güruh salonunda gerçekleşen lansman toplantısına Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karabatak, Genel Sekreter Dr. Akademisyen Mustafa Cabir Altıntaş, yüksekokul ve patika yüksekokulu müdürlerin yanında takatli çok akademik ve yönetsel personeli katıldı. Herhangi Bir iki projede yürütücü olan Doç. Dr. İbrahim Hüseyni projelerin amacı, yöntemi ve ibdai değeri için hikmet verdi. Doç. Dr. Hüseyni, projelerin beklenen çıktılarının yöntem yapıcılar, akademisyenler ve özel sektör amacıyla önemini açıkladı.

Söz konusu projelerde Darülfünun Esenlik Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur, İktisadi ve İdari Ulum Fakültesinden Asistan Mehmet Manzume Uygur, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Ulum Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya araştırmacı yerine, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen müşavir kendisine, Van Yüzüncü Sene Üniversitesinde doktora öğrencisi Başkumandan İnan, Mardin Artuklu Üniversitesinden Asistan Mehmet Dabakoğlu, Darülfünun Lisansüstü Eğitim Bilimi Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencileri Muhammed Oflas ve Hüsnü Agâh bile bursiyer yerine görev yapıyor.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, projelerin üniversitelerin araştırı faaliyetlerini adına getirme noktasında önemini vurgulayarak bu projelerde mevcut tedrisat elemanlarını tebrik kartı ederek, başarılarının devamını diledi. – ŞIRNAK

Share: