Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda hamsi avcılığı durduruldu

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda hamsi avcılığı durduruldu

İSTANBUL Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılarımıza ati mevsim dahafazla soylu erki yardım sağlanması üzere, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında hamsi avcılığı durduruldu.

Ekincilik ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda ticari kasıtlı seçme çeşit hamsi avcılığının zaman saat 15.00 itibariyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan bağlanmış açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Akarsu Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü gözlem ve denetimlerin birlikte, araştırı kuruluşlarının izlem çalışmalarında; Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında avlanan hamsilerde, yasanın müsaade verdiği destan uzunluğu kriterlerini taşımayan bireylerin oranında çoğalma, deri verimliliklerinde üstelik bayağılık tespit edilmiştir. Çalışmalarda, bu durumun, alelhusus bu sene yaşanan çevre ve iklimsel faktörler sonucu geliştiği, balığın gerek avlanabilir kanuncu kamet uzunluğuna, gerekse biyolojik yapısına akıllıca sıfır avcılığın giderek artım gösterdiği değerlendirilmiştir. Bunlara merbut yerine, avlanan balıkların, değerlendirilmeyen ve pazara sunulamayan miktarlarındaki artışın bitmeme ettiği gözlenmiştir” denildi.

“21 Gücük Ay 2023 saat 15.00’ten itibaren ticari kasıtlı seçme kalem hamsi avcılığı durdurulacaktır “

Hamsi avcılığının durdurulduğu belirtilen açıklamada, “Bu gelişmelerin, ati yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına damarlı ağırbaşlılık edeceği dikkate alınarak balıkçılık yönetimi açısından acil önlemlerin devreye sokulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Balıkçılıkla ilgilendiren sivil toplum kuruluşlarının talepleri ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Balıkçılık ve Akarsu Ürünleri Bilimsel ve Teknik Referans Yerleşmiş üyesi akademisyenlerin önerileri istikametinde, zaruri kararlar alınmıştır. Bu çerçevede, gelecek yıllardaki hamsi stoklarımızın pahal etkilenmemesi, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve gelecek sezonda balıkçılara daha fazla iktisadi ulama sağlanması üzere, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 21 Gücük Ay 2023 saat 15.00’ten itibaren ticari isteyerek seçme çeşit hamsi avcılığı durdurulacaktır. 15 Nisan 2023 tarihine büyüklüğünde devam edecek uygulamayla, halkımızın hamsi ihtiyacı, avcılığın serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında koruma görevlisi edilen ürünlerle karşılanmaya devam edecektir. İstavrit, lüfer ve tavuk balığı gibi başka türlerin avcılığında ise temas kısıtlamaya gidilmemiştir” belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Alınan kararın sahada uygulanmasını teminen Vekillik denetimleri, bir zamanlar olduğu kadar birlik imkanlar seferber edilerek bitmeme edecektir. Buna yönelik her çeşit beceri ve enfrastrüktür önlemleri alınmıştır. bununla birlikte, sair denizlerimizde hamsi avcılığı işleyen balıkçılarımızın çocuk ve yeterli deri verimliliğine topluluk sıfır hamsileri avlamamaları iri ehemmiyet yeryüzü etmektedir. Halkımızın de lazım duyarlılığı göstererek 9 santimetreden oldukça hamsileri almamaları, hakeza tıpkı durumla karşılaştıklarında ise Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerine veya Alo 174 hattına bildirimde bulunmaları, ülkemizdeki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliği itibarıyla hayati önemi haizdir” ifadeleri kullanıldı.

Share: