Bursa’nın yer sarsıntısı eylem planları divan gündeminde

CHP Bursa Saylav Erkan Kültürlü, Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Hedef Kurum’a Bursa’da sarsıntı önlemi üstüne hangi çalışmalar yapıldığını sordu.

Muhtemel Marmara depreminden etkilenecek illerden biri birlikte Bursa. Fakat 1999 yılından bu yana sinsice yapılaşmaya karşı yeterli savaşım ve istikrar gösterilemedi. Konuyu Belde ve Kentçilik Bakanı Hedef Kurum’a verdiği istifham önergesiyle Sedir gündemine haiz Erkan Entelektüel, Bursa’bile mühendislik hizmeti almamış yapılar ve bozuk bina stoklarının hala dönüştürülmediğine dikkat çekti.

Depreme tedbir konusunda bile 17 Ağustos’un ardından gösterilen hassasiyetin her an azaldığına ilgi çekici Entelektüel şunları söyledi: “Bu süre içerisinde 6306 çevrilmiş Kıyamet Riski Altında Kâin Alanların Dönüştürülmesi Yasası ile kentsel dönüşümün başlayacağı ve riskli yapı stokundan kurtulacağı düşünüldü. Amma olmadı. 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa ile sanki deprem zararlarını azaltmaya tılsım namına sunulan kentsel tahavvül projelerinin esas olarak rantsal dönüşüme hizmet ettiği, riskli alanlar ve yapılar amacıyla son alıcı uygulamaların gerçekleştirilmediği üzere bu alanlar devir ilerledikçe elan üstelik sakil ağıl geldi. Kentsel transformasyon alanları olması gerekenden haddinden fazla uzakta, artık dönüşemez ayla gelen kimliksiz ve güvenliksiz yapı stoklarına dönüştü ve dönüşmekte. Bilcümle bu münasebetsiz gelişmeler ortadayken, meri “ümran affı” ile; kıyı alanları, ekincilik arazileri, meralar, orman alanları, öz yatakları, içmece suyu havzaları ile tarihi, natürel, arkeolojik sit alanları üzerine düz yazı edilen geriden geriye ve mevzuata uygun sıfır çatı ve tesisler karışma görünmek üzere, ayrıcalıklı bayındırlık hakları verilerek temas biri ayrımsız “site ve kasaba suçu” niteliğinde yükselen yapılar yasallaştırıldı.”

“Bursa depreme amade değil”

Şehirleşme açısından Bursa’nın şu anda depreme amade olmadığını tabir fail Entelektüel, aynı deprem sonrası ihtiyaç duyulacak olan abes alanlar ve mütenavip yolların bulunmaması dolayısıyla deprem sırasında oluşabilecek hasarın boyutunun henüz de büyüyeceğini söyledi.

“Bursa ovasında yapılaşmadan kaçınılması gerekmektedir” diyen Erkan Aydınlık sözlerine söyle devam etti: “Kullanılmamış iskân yerlerinin yapılaşmaya açılmasında göz uğrunda alınacak kriterlerin sunu önemlilerinden bire bir tanesi yer bilimsel-jeoteknik etütler olup, bu etütler ilmî ölçütler ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Yıldız Anadolu Fayı’nın etken kolları ile sarıldığı tamlanan Bursa, zelzele dayanımı düşük yapılaşma zımnında hareket tehlikesine henüz üstelik açıktır. Bursa’üstelik depreme müteveccih çalışmaların çoğu hareket yadigâr yahut sonrasını kapsayacak düzeyde kalmakta, muhteşem oranda güvensiz yapılardan oluşan kentin sağlıklaştırılması üzere bilimin ve tekniğin öngördüğü şekilde hep ve mihman tıpkısı planlama sürecine geçilememektedir.”

“Güçlendirme yapılıyor mu?”

Işıklı, Nazır Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Bursa’dahi hareket önlemi üzerine hangi çalışmalar yapmaktasınız? Bursa beklenen bire bir depreme alın hazır mı? Bursa’nın aynı hareket gösteri planı var mı? İmar affından yararlanan eksiksiz yapılar mühendislik hizmeti almamış varsayıp, depreme dayanımı yönünden yeniden incelettiniz mi? ya birlikte inceletecek misiniz? Çatı stoku envanteri oluşturdunuz mu? Üstgeçitlerin ve muhtelif viyadüklerde güçlendirmeler yapıldı mı? Ne köprü yol veya üstgeçit yahut köprü güçlendirildi?” – BURSA

Share: