Bursa’nın deprem eylem planları divan gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Erkan Ziyalı, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Meram Kurum’a Bursa’da yer sarsıntısı önlemi üzerine ne çalışmalar yapıldığını sordu.

Muhtemel Marmara depreminden etkilenecek illerden biri da Bursa. Fakat 1999 yılından bu yana uğrun yapılaşmaya cebin yeterli mücadele ve yerleşme gösterilemedi. Konuyu Belde ve Kentçilik Bakanı Amaç Kurum’a verdiği istifham önergesiyle Divan gündemine taşıyan Erkan Okumuş, Bursa’üstelik mühendislik hizmeti almamış yapılar ve çarkıt yapı stoklarının bibi dönüştürülmediğine özen çekti.

Depreme hazırlık konusunda da 17 Ağustos’un arkası sıra gösterilen hassasiyetin her an azaldığına dikkat çeken Kültürlü şunları söyledi: “Bu müddet içerisinde 6306 çevrilmiş Facia Riski Altında Bulunan Alanların Dönüştürülmesi Yasası ile kentsel dönüşümün başlayacağı ve riskli çatı stokundan kurtulacağı düşünüldü. Amma olmadı. 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 dar Facia Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile güya yer sarsıntısı zararlarını azaltmaya derman namına sunulan kentsel transformasyon projelerinin asıl yerine rantsal dönüşüme bakım ettiği, riskli alanlar ve yapılar amacıyla akıbet kamera uygulamaların gerçekleştirilmediği üzere bu alanlar antlaşma ilerledikçe henüz dahi aheste kuzuluk geldi. Kentsel dönüşüm alanları olması gerekenden çok uzakta, çıktı dönüşemez ağıl mevrut kimliksiz ve güvenliksiz yapı stoklarına dönüştü ve dönüşmekte. Bütün bu ters gelişmeler ortadayken, uygulanan “imar affı” ile; kıran alanları, tarım arazileri, meralar, orman alanları, öz yatakları, içmece suyu havzaları ile tarihi, natürel, kazı bilimsel sit alanları konusunda mensur edilen gizlice ve mevzuata makul sıfır yapı ve tesisler dahil kalkmak üzere, ayrıcalıklı mamure hakları verilerek herhangi bir biri bire bir “şehir ve yer suçu” niteliğinde yükselen yapılar yasallaştırıldı.”

“Bursa depreme amade değil”

Şehirleşme açısından Bursa’nın şu anda depreme hazır olmadığını rapor eden Işıklı, aynı yer sarsıntısı sonrası gerekseme duyulacak olan yersiz alanlar ve mütenavip yolların bulunmaması zımnında sarsıntı sırasında oluşabilecek hasarın boyutunun daha bile büyüyeceğini söyledi.

“Bursa ovasında yapılaşmadan kaçınılması gerekmektedir” diyen Erkan Aydın sözlerine söyle devam etti: “Kullanılmamış yerleşme yerlerinin yapılaşmaya açılmasında ayn uğrunda alınacak kriterlerin yeryüzü önemlilerinden bir tanesi jeolojik-jeoteknik etütler olup, bu etütler ilmî ölçütler ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Yıldız Küçük Asya Fayı’nın çalışkan kolları ile sarıldığı belirtilen Bursa, zelzele dayanımı düşük yapılaşma zımnında deprem tehlikesine daha da açıktır. Bursa’de depreme müteveccih çalışmaların çoğu yer sarsıntısı hatıra veya sonrasını kapsayacak düzeyde kalmakta, cesim oranda itimatsız yapılardan oluşan kentin sağlıklaştırılması üzere bilimin ve tekniğin öngördüğü şekilde bilcümle ve kalımlı bire bir planlama sürecine geçilememektedir.”

“Güçlendirme yapılıyor mu?”

Ziyalı, Vekil Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Bursa’birlikte yer sarsıntısı önlemi üstüne hangi icraat yapmaktasınız? Bursa beklenen tıpkısı depreme alın amade mı? Bursa’nın ayrımsız zelzele eylem planı var mı? İmar affından yararlanan bilcümle yapılar mühendislik hizmeti almamış varsayıp, depreme dayanımı yönünden yeniden incelettiniz mi? evet üstelik inceletecek misiniz? Yapı stoku envanteri oluşturdunuz mu? Üstgeçitlerin ve türlü viyadüklerde güçlendirmeler yapıldı mı? Hangi köprü yol yahut üstgeçit yahut köprü güçlendirildi?” – BURSA

Share: