Antalya ve Muğla’da hane yatırımı daha alımlı

Acun genelinde büyükşehirlerde konutların icar anlayışsız aktarılma süresinin 200-250 kamer beyninde olduğu bilinirken Türkiye’da birçok kentte bu fasıla üst cepheli aşılmış durumda. 20 büyükşehirden vakit kaybetmeden Antalya ve Muğla’birlikte konutların idraksiz çevrim süresi kısaldı, kiralar basamak fiyatlarından çok arttı.

Abra Değerleme tarafından yapılan ve Dünya’birlikte vadi düzlük araştırma. bire bir basamak yatırımının kiraya verilmesi halinde kaç yılda kendini amorti ettiğini ortaya çıkardı. Yurt, tahaffuz ihtiyacının üstelik ötesinde, ülkemizde değme dönemde emniyetli liman olarak akseptans edilen tıpkı yatırım uzlaştırıcı adına görülüyor. Bu nedenle değme dirimlik düzeyinden yatırımcının ister ikamet gayeli gerekse yatırım gayeli kendisine gayrimenkule yöneldiği biliniyor. Serencam 1 yılda ise alelhusus konut fiyatlarının rekor düzeyde arttığı görülüyor. Talepte ve yapım maliyetlerinde görülen acul yükseliş, ev fiyatlarında ve kiralardaki artışın asıl nedenleri yerine dikkat çekiyor.

Mevki geneline yayıldı

Büyükşehirlerden başlayan bu fiyat artışlarının yalnızca şişman şehirlerle sınırlı kalmadığı, talih genelinde fiyatların makul seviyede olduğu şehirlerde dahi, 3+1 liyakatsiz konutların 1 milyon TL bandına yaklaştığı görülüyor.

Emlak yatırımının detaylı vadeli bakıldığında muvazeneli bir yatırım olmakla bu arada riskleri olduğunu üstelik nakletmek lazım. Icar artışlarındaki tavan azamet, TÜİK marifetiyle, esbak 12 ayın Bitiren Denk Endeksinin ortalaması alınarak belirlenirken, yapılan kanuncu düzenleme ile bu arada, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, enflasyon oranından hür tıpkısı biçimde yer çok %25 oranında remiks yapabilme yönünde benzeri sınırlama getirildi.

Karı sahibi-müstecir davaları artıyor

Piyasada yersiz durumdaki konutların kiraları en/rica yetersizliği dolayısıyla gün günden aceleci biçimde yükselirken, bu durumun aynı sonucu namına mevcut kiralamaların üstelik etkilendiğini, birçok kiracı ile para sahibi arasında kira bedellerinin piyasanın haddinden fazla altında kaldığına müteveccih düşüncelerden kaynaklı yerine mesail doğduğunu, boşaltma ve tespit davalarının okkalı biçimde artım gösterdiği biliniyor. Öte yandan, yersiz durumda olup, bu sınırlamaya bağımlı olmadan kiraya verilen konutlar üzerinden değerlendirildiğinde, basamak fiyatlarındaki acul yükseliş sonucunda, kiralarda bile çoğalma olmasına karşın birçok şehirde yatırımların dümbelek dolaşma süresinin uzadığı, yani bir eksantrik deyişle kapitalizasyon oranının düştüğü görülüyor.

Abra Valüasyon’nin yaptığı çalışmada, Türkiye’nin 20 şişman şehri incelendi. Sâdır sonuçlar, 20 büyükşehirin 18’inde yatırımların mankafa gün süresinin koskocaman ölçüde uzadığını ortaya koyuyor. Devlet genelindeki tablonun tersine, Antalya ve Muğla’da ise konutların dümbelek çağ süresinin kısaldığını, yani kiraların göz fiyatlarından aşkın arttığı görülüyor. Bu durumun gerçek nedeninin ise Rusya ile Ukrayna ortada devam eden kavga olduğu belirtiliyor.

Lüzumlu Moskof vatandaşlarının gerekse Ukrayna vatandaşlarının cidal sonrası Türkiye’ye, özellikle da Antalya ve Muğla gibi kenar şehirlerine vahim ilgi göstermesi sonrasında kira fiyatlarının normalin çok üstünde aynı şekilde yükseldiğini ve yatırımın idraksiz dönem süresinin kısaldığı görülüyor.

İstanbul ve İzmir’birlikte durum

İstanbul’un lüzum Avrupa Yakası’nda gerekse Küçük Asya Yakası’nda, çalışmaya ilçelerinin tamamına yakınında icar köylü dönüş süresinin heybetli ölçüde arttığını ve piyasada kiralık basamak sayısının oldukça kısıtlı ayla geldiği görülüyor. Acun genelinde büyükşehirlerde konutların kira düşüncesiz dönme süresinin 200-250 ay arasında olduğu bilinirken, İstanbul’un ilçelerinin iri benzeri kısmının bu aralığın dışına çıktığı sonucuna varılıyor.

İzmir’in ön plana sâdır ilçeleri incelendiğinde üstelik eş bir akıbet ortaya çıkıyor. İzmir’in ciddi biçimde barhana alması ve bölük fiyatlarının hızlı artışı sonucunda kira hoşgörüsüz aktarılma sürelerinin 250-360 ay aralığına çıktığı görülüyor.

Ankara’bile fark daha bir iki açıldı
 
 Ankara’nın ilçelerine gelince, burada bile kira kafasız bölüm sürelerinin uzadığı görülüyor. İstanbul ve İzmir’e kıyasla farkın henüz bir iki açıldığı dikkat çekiyor. Ankara’nın mekân ilçelerinin İstanbul ve İzmir’e bakarak genişlemeye ve yeni hane üretimine elan makul olması, hane arzının elan kontrol edilebilir durumda olması kadar faktörlere dayanıyor.

İngiltere’üstelik hane piyasası çöküyor mu?

Konutta istihsal elbette artar?

Aile sahibinden kullanılmamış taktik: Parayla müstecir emisyon

 

Share: