Ulvi Sarp: Cari Yasaya Karşın Sınavsız Tıpkısı Uygulamanın Olması Üstüne Etkili Dilek Var. Izinli Sendika Adına Bu Konuda Mukteza Diplomasiyi…

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Işyar-Sen Genel Başkanı Yüce Sert, ” Muallimlik Meslek Kanunu’na ilişkin muhtelif itirazlar bahis konusu. Tığ dahi proses içerisinde itirazlarımızı anlatım ettik. Divan Milli Terbiye Komisyonu sürecinde esas tekliflerimizi gündeme getirdik ve Genel Asamble sürecinde birlikte konuya ilişkin tekliflerimizi, tepkilerimizi ortaya koyduk. Amma neticede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ortaya koyduğu bir buyruk ve çıkma olan cari tıpkısı yasa var. Cari yasaya karşın da sınavsız aynı uygulamanın olması üzerine etkili arzu var. Yani bizim geçmiş önceleri kurduğumuz cümleye geri dönülmüş durumda. Bu açıdan süreç bitmeme ediyor. Eğitim Tıpkısı-Sen kendisine biz, izinli sendika adına bu konuda lazım diplomasiyi yapıyoruz. Bahis bizim üstelik gündemimizde” dedi.

Ali Sarp, Görevli-Sen Burdur Şubesi Başkanı Garaz Bulut’un kızının nikah törenine katıldı. Burdur’daki nikah töreninin peşi sıra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dik, “6. zaman şişman sözleşmede, sözleşmelilerin kadroya geçmesi konusun bile çok cesim ayrımsız müracaat kararı oluşturduk ve amme işverenle beraber, amme görevliler sendikaları astronomi başkanı kendisine çapraz mutabakatı imzalamış olduk. Deminden, önümüzde 560 bini bulan kamudaki sözleşmelilerin benzeri zaman geçmiş kadroya geçmesi konusunda biz aş damı çalışmamızı yaptık. Vekâlet de tıpkısı aş damı çalışması yürütüyor. İki canip bir araya gelerek aş damı çalışmasını örtüştürecek. 560 bin insan, bu konuda sevinsin istiyoruz” diye niteleyerek konuştu.

“EĞİTİM BİR-SEN SINAV TARAFTARI OLMADI”

Milli Eğitim Bakanı ile yaptıkları görüşmede hem görevde yücelme hem birlikte ün değişikliği sınavının benzeri dakika ilk yeniden yapılması konusunda ısrarlarını rapor ettiklerini belirten Yalçın, şunları söyledi:

“Muallimlik Iz Kanunu üzerine bizim hem 5. hem dahi 6. şişko sözleşmelerimizde ve ondan esbak metinlerimizde hareketli ayrımsız talebimiz vardı. O birlikte çığır kanunu, bir dakika evvel yeniden iz kanunu yapılsın, ‘kariyer basamağı’ diye ifade ettiğimiz öğretmenlerin eksperlik ve başmuallimlik sistemi yeniden devreye alınsın diyerek asıl beklentimiz vardı. Bu konuda bilcümle kayıtlı metinlerimizde, ‘8 yıla uzmanlık, 12 yıla başöğretmenlik’ şeklinde ayrımsız uygulama yapılsın’ idi ve bu laf bizim Vekillik ile yaptığımız görüşmelerde üstelik gündeme getirdiğimiz, tabir ettiğimiz tığ başlıktı. Sayın Vekil üstelik sabık etkili yayında haddinden fazla net kendisine anlatım etti. Terbiye Tıpkısı-Sen bu konuda sınav taraftarı olmadı ve cari bir düzenleme istediğimizi birlikte anlatım etmiş olduk. Fakat beyninde akan bir yasa, yasaya rağmen birlikte canlı bire bir irade var. Bu talep öğretmenler yoluyla gündeme getirilmekte ve sendikalar adına da bu laf kesiksiz gündemimizde.

“GEREKLİ DİPLOMASİYİ YAPIYORUZ”

Öğretmenlik Iz Kanunu’na ilgilendiren çeşitli itirazlar bahis konusu. Bizim de süreç içerisinde itirazlarımızı rapor ettik. Meclis Milli Eğitim Bilimi Komisyonu sürecinde esas tekliflerimizi gündeme getirdik ve Genel Asamble sürecinde bile konuya ait tekliflerimizi, tepkilerimizi ortaya koyduk. Ama neticede Türkiye Balaban Budun Meclisi’nin ortaya koyduğu ayrımsız irade ve hamiş olan cari tıpkı kanun var. Cari yasaya karşın birlikte sınavsız tıpkı uygulamanın olması konusunda çalışkan irade var. Yani bizim önceki önceleri kurduğumuz cümleye köylü dönülmüş durumda. Bu açıdan süreç bitmeme ediyor. Yetişek Bire Bir-Sen kendisine tığ, çıkışlı sendika yerine bu konuda zaruri diplomasiyi yapıyoruz. Laf bizim birlikte gündemimizde. Bu açıdan niyet hayır, serencam yararlı evet inşallah. Bu proses bitmeme ederken de aynı şekilde yine sınav süreci yaklaştığı üzere, imtihan sürecine ilişik de tedarik süreçleri dahi bir şekilde öğretmenler eliyle bitmeme ettiriliyor. Önümüzdeki günlerde gine konuya ilgili değerlendirmelerde bulunacağız ve süreci yavaş yavaş izlem ettiğimiz üzere gündemleştirerek muhataplarıyla görüşüyoruz.

“SÖZLEŞMELİLERİN BİR AN ILK KADROYA GEÇMESİ ÜSTÜNE ÇALIŞMAMIZI YAPTIK”

6. dolaşma şişman sözleşmede tığ hem ek nişane hem dahi sözleşmeliler, tıpkısı bile üniversite yönetimsel personelinin göçüşme üstüne üç başlıkta haddinden fazla koskocaman karar aldık. Bu kararlar, munzam koku düzenlemesinin tıpkı zaman geçmiş hayata geçmesi konusunda çokça mefret ayrımsız başvuru dideban oldu ve bunun üzerinden bilgisiz ek semptom uygulaması hayata geçti ve kanuni düzenleme, ara sıra itirazlarımıza ve bazı beklentilerimizi karşılamamasına karşın Meclis’ten eski oldu. Onlara ilgilendiren birlikte ısrarlarımızın peşinde ve meselemizin takibindeyiz. Şefler, teknikerler, önder olup yönetimsel hizmetler görevini ifa fail imamlar kabil bu anlamda mülhak nişanlık düzenlemesinin içerisinde beklentisi kül adına karşılanmayan kitle var. Bunlar bizim gündemimizde. 3600’ün altındaki kitlelere ilgili duyurma oranlarında ıslah tekvin üstüne bir ana talebimiz vardı, bu taleplerimizi gine strateji ediyoruz. Tıpkısı er bezi yasada aranjman yapılarak boş bırakılan noktalar onarım edilebilir mi konusunda gayretimiz sürüyor. Ancak şu meydanlık yoğunluklu gayretimiz, sözleşmeliler konusu. Zira 6. çevrim dolgun sözleşmede, sözleşmelilerin kadroya geçmesi üstüne haddinden fazla büyük ayrımsız başvuru kararı oluşturduk ve amme işverenle bu arada kamu görevliler sendikaları heyet başkanı yerine çapraz mutabakatı imzalamış olduk. Demincek, önümüzde 560 bini bulan kamudaki sözleşmelilerin ayrımsız zaman önceki kadroya geçmesi üstüne biz mutfak çalışmamızı yaptık. Vekâlet de ayrımsız aş damı çalışması yürütüyor. İki canip ayrımsız araya gelerek mutfak çalışmasını örtüştürecek ve sonunda 16 ayrı farkın bulunduğu kadroluyla sözleşmeli ortada, sözleşmeliyle süreli sözleşmeli beyninde, o yüzden 39 ayrı mevzuat üzerinden kamuda istihdamın gerçekleştirildiği ve say barışının dağıldığı ve bozulduğu ayrımsız zemini derleyip toparlamak ve ana hedefimiz olan kadroyla buluşturma üzerine bakir tıpkı süreç başlayacak ve 560 bin âdem bu konuda sevinsin istiyoruz. Esas gayemiz ve amacımız bu.

“KAMUDA BÜTÜNLÜĞÜ HATIRLAMAK ÜZERINE BİR GAYRETİMİZ, ISRARIMIZ VAR”

İş güvencesi, mücahede hayatı açısından son rütbe koca. İş güvencesizliğinin neye mülk olduğunu biz 31 Mart yerli seçimlerden bilahare çok açık kendisine gördük. Çünkü ara sıra değişen belediyelerde; CHP, İYİ Fırka ve HDP’li belediyeler ilkin kalkışmak amacıyla ara sıra belediyelerde 5393’e bağımlı sözleşmeli arkadaşlarımız, yıllardır gurur çalışanı olmasına karşın ellerine iki satır yazı tutuşturuldu, ‘görülen lüzumlu üstüne işinize serencam verilmiştir’ diye kapının önüne bırakıldı. Mehabetli ayrımsız kısmının mahkeme kararlarıyla yeniden dönüşünü sağladık ama burada aslolan mutlak ve kesin güvencenin sağlanmasıdır. Zira onlar belediye başkanının memuru değil, onlar devletin memurlarıdır, halka bakım ediyorlar. Onun üzere güvencenin olması kaçınılmazdır. Onları üstelik içerisine alacak şekilde devamlı kontratlı ayrımını ortadan kaldıracak şekilde, kadroluyla kontratlı kıyasını ortadan kaldıracak şekilde küresel kamuda bütünlüğü seçmek, mevzuatı tekleştirmek, istihdamı tipleştirmek üzerine tıpkı gayretimiz, ısrarımız var. Bu konuda Vekillik’la çok güdük müddet içerisinde aynı araya geleceğiz ve eskimemiş proses başlayacak. İstiyoruz kim bütçe görüşmelerinden önceki konu netleşmiş olsun, çünkü bütçeye tahakkuk eden kısımlar mümkün. Bu açıdan üstelik Nezaret’la bu konuda mutabıkız. Ide yararlı, serencam müfit.”Share: