TMSF’ye Devredilen Alfemo Mobilya’da 15 İşçi İşten Çırakıldı: “Tmsf, Zat Kanunlarını Çiğneyerek Bizi İşten Kovdu”

AHU SAĞLAM

Olağanüstü Çözme (OHAL) döneminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ALFEMO Möble’birlikte çalışan 15 iştirakçi, 30 Eylül’birlikte işten çıkarıldı. İşçilerin, Katışıksız Dikme-İş Sendikası ve TMSF’nin atadığı yöneticilerin kuma kararı ile tazminatsız kendisine işten çıkarıldığı tez edildi. İşçilerden Kağan Karaduman, “Yöneticiler görüştüğümüzde, ‘TMSF’den kaynaklı’ dediler ve TMSF, şu an kişi kanunlarını çiğneyerek bizi işten kovdu. Kanunu bile eden onlar, kanunu çiğneyen da onlar. İnsanların bile kanuna uymalarını istiyorlar ve şu dakika tığ işsiziz. Tazminatlarımız ödenmedi” dedi.

ALFEMO Mobilya Uran ve Ticaret Laedri Şirketi, 15 Temmuz darbe girişiminin peşi sıra FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilmişti. Yedi yıldır TMSF kayyumu yoluyla yönetilen şirketin İzmir’in Torbalı ilçesindeki fabrikasında çalışan 15 iştirakçi, 30 Ilkgüz’dahi işten çıkarıldı.

İşçilerin, ALFEMO Mobilya’bile organize Arı Ağaç-İş Sendikası ve TMSF’nin atadığı yöneticilerinin eş kararı ile tazminatsız namına işten çıkarıldığı tez edildi. İşçiler, 2019 yılında işten atılan arkadaşlarının tazminatının dahi istinaf mahkemesi kararına karşın verilmediğini öne sürdü.

İşten atılan 15 işçiden 7’sinin avukatı olan Berkay Özbey, sürece ilişkin, “15 Orak Ayı’dan sonraları TMSF şirkete ahali koyunca kayyum atanıyor ve TMSF, ‘konuşu bütünlük’ kararı alıyor. Bu değişmeyen ise aracısız 5411 mahdut Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesine dayanıyor. Meze laf su kanunda, ‘Ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına değişmeyen verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticari ve iktisadi tamamiyet oluşturan mevcudat ile ait işletmelere ilişkin taşınır, emlak ve temas cins türe ve alacaklar ile üçüncü şahıslar nezdindekiler dahi karışma, nakit varlıklarının imtiyazlı alacaklılar karışma üçüncü eşhas yoluyla haczi, esirgeme altına alınması ve satışı dilek edilemez, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, mali isticar sözleşmelerinin feshi dilek edilemez, işbu sözleşmeler kapsamındaki varlıkların iadesine değişmeyen verilemez, ilişkin takyidatlar için zamanaşımı ve adalet düşürücü süreler işlemez’ ifadeleri düzlük almakta. Bu belirtilen maddeye bakarak de haciz vb. tek prosedür yapılmadığı için bunu de bir güçlük ara bulucu namına kullanıyorlar, ödence ödemekten kaçınıyorlar” dedi.

ALFEMO Mobilya’nın CEO’akarsu Yusuf Cemil Sataoğlu konuya ilişik sorularımızı yanıtsız bırakırken Halis Ongun-İş Sendikası’nın ALFEMO Möble’daki temsilcisi Halil Çakran, “Bu konuda bir husus diyemem. Ego, buradaki sorunları şubeye aktarıyorum. Elhak işten atılan işçiler karışık kişilerdi” diyerek konuştu.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen işçilerden Hıdır Poyraz ise şunları söyledi:

“BİZE YARDIMCI OLACAK BİRİLERİNE SESLENMEK İSTİYORUZ BURADAN”

“Ben, TMSF ile yönetilen ALFEMO adlı möble üreticisi benzeri firmada çalışıyordum beş senedir. Hiçbir doğruca gerekçeleri olmadan 15 kişiyi kapının önüne bıraktılar. ‘Gidin, hakkınızı nerede arıyorsanız arayın’ dediler. Biz de işçi kendisine bu kış kıyamette pres durumda kaldık. Hepimizin çoluk çocuğu var; öğrencileri, evi kira olanları var, itimatlı olanları var. Bu el günde hangi yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardımcı olacak birilerine çiğirmak istiyoruz buradan. Bu mağduriyetimiz hangi antlaşma giderilecek bilmiyorum. Çok kötü mağduruz.”

İşten çıkarılan 15 işçiden biri olan Hakan Karaduman da şöyle konuştu:

“TMSF, KENDİ KANUNLARINI ÇİĞNEYEREK BİZİ İŞTEN KOVDU”

“Ego, ALFEMO’birlikte 6 yıldır müteharrik benzeri işçiydim. 30 Eylül günü çıkışım verildi. Bu çıkışı verirken birlikte gelişigüzel tutamak sunmadılar, kafalarına göre bu çıkışı verdiler. ’25. madde’ diyorlar, 25. özellik ile tek alakası bulunmayan suçlamaların. ‘TMSF karar verdi’ dedi yöneticiler. Yöneticilerle görüştüğümüzde, onlar üstelik tıpkı şekilde ‘TMSF’den kaynaklı’ dediler ve TMSF, şu dakika öz kanunlarını çiğneyerek bizi işten kovdu. Kanunu da eden onlar, kanunu çiğneyen birlikte onlar. İnsanların birlikte kanuna uymalarını istiyorlar ve şu dakika tığ işsiziz. Tazminatlarımız ödenmedi. ‘Gerekli yerlere başvurun’ diyorlar. Kısaca ‘Elinizden geleni yapın, TMSF bu kararı verdi’ diyorlar. Mahkeme şu anda bize hakkımızı verse bile tığ paramızı alamıyoruz. Bundan muhit bizim çıkışımız verildi. Bizden evvel da 25 kişinin çıkışı verilmişti. Şu anda çıkışların bitmeme edileceği söyleniyor ve öyle tıpkısı husus ki özlük yaptıkları kanunlara kendileri uymuyor.”

İşten çıkarılan bir sair iştirakçi Hıdır Poyraz ise şunları söyledi:

“SENDİKA NAMINA ADALET-İŞ’TE HİÇ ARKAMIZDA DURMADILAR”

“6 yıldır uyumlu hareket yaptığım yerde haklarım feshedildi; ALFEMO Mobilya. Tek ödence ödemeksizin kapının önüne koydular, ego ve 15 arkadaşımı. Ne yapacağımızı bilemedik. Sendika adına DOĞRULUK-İŞ’te hiç arkamızda durmadılar. Hepsi tıpkı olup sanki bizi antagonist kabilinden kapının önüne koydular.”

Share: