TİHEK, İstanbul’da hususi hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin tetkik başlattı

Türkiye İnsan Hakları ve Muadele Kurumu (TİHEK), İstanbul’üstelik hususi hastanede kaydedilen görüntülere ilişik doğrudan doğruya tetkik başlattı.

TİHEK’ten yapılan yazılmış açıklamada, basında aynı özel hastanenin ciddi bakım bölümünde otama gören buğulu ayrımsız hastaya sayrılarevi görevlilerince işkence ve incitici muamelede bulunulduğuna ilişik görüntülerin yer aldığını anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“İnsanlık onuruna cebin yapılan en büyük saldırılardan biri olan eziyet ve şiddetli muamele, hem uluslararası hem birlikte ulusal hukukta müstakil benzeri biçimde yasaklanmıştır. 6701 az Türkiye İnsan Hakları ve Denklik Kurumu Kanunu’nun 9. maddesinin 1. fıkrasında üstelik TİHEK, ‘İşkence ve çığlık alışveriş ile boğuşmak ve bu konuda çalışmalar yapmak’ ve ‘İşkenceye ve Değişik Zalimce, Gayriinsani yahut Küçültücü Alım Satım yahut Cezaya Alın BM Sözleşmesine Mülhak İhtiyari Tören Düzeni hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması yerine fariza yapmak’ ile görevlendirilmiştir. TİHEK’e antrparantez, ‘İnsan hakları ihlallerini dolaysız ilgilenmek, aramak, karara bağlamak ve sonuçlarını izlem girmek’ görev ve yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda, konuya ilgilendiren yerine kurumumuz aracılığıyla doğrudan doğruya inceleme başlatılmıştır.”

Share: