TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırı Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırı Komisyonu, SELIM Öğür İstanbul Mebus Erol Kaya başkanlığında toplandı.

Kayaç, TBMM’nin teşri faaliyetlerine açıklık verdiği süreçte milletvekilleri yerine nemli hizmetlerini yerinde inceleme ve müşahede imkanları olduğunu söyledi.

Komisyon adına bu devir 15 toplantı yapmayı planladıklarını nâkil Kayaç, 57 kamu, üniversite, sivil topluluk kuruluşundan mukayyet bilgelik ve doküman talebinde bulunduklarını ve şu ana kadar 28 cevabın komisyona ulaştığını vurguladı.

Türkiye’birlikte ve dünyada tıpkı ihtiyarlık gerçeği olduğuna dikkati çeken Kayaç, Konfedere Milel verilerine göre nüfusun yüzdelik 10’u 65 yaş gövde olan ülkelerin “buğulanmış toplum” yerine tanımlandığını, Türkiye’nin, nüfusunun yüzde 9,7’sini oluşturan 8,5 milyon kişiyle bundan sonra nemli cemiyet kategorisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin nüfusunun 2030’dahi yüzde 12,9, 2050’birlikte yüzde 20, 2080’üstelik de yüzde 25,6’sının 65 yaş üstü olmasının beklendiği kaydeden Kayaç, “Türkiye’da gelişigüzel 4 hanenin 1’inde yaşlı vardır. 65 gözyaşı üstü 1,5 milyon yaşlımız ise tek başına yaşamaktadır. Sürdürülebilirlik açısından dünya standartlarına göre seçme 4 çalışan 1 emekliyi akçalanmış etmesi gerekirken, Türkiye’birlikte bu kerem değme 2 kişiye 1 gönül adına görülmektedir. Acun genelinde 65 yaş ve gövde 764 milyon kişinin var olduğunu ve bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kayaç, alt kurul çalışmalarıyla gelişigüzel Türkiye’dahi ihtiyarlık ve yaşlılara bakışın icap türel metinler, ister bakım çeşitliliği, lüzumlu yaşlıların içtimai hayata ve aksiyon gücüne verimli katılımıyla değişeceğine inandığını kaydetti.

“Camiler bilcümle ehil için manevi rehabilite merkezidir”

Din İşleri Başbuğ Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet Hizmetleri Umumi Müdürü Şaban Kondi ile Familya ve Dini Kılavuzluk Daire Başkanı Elif Arslan komite üyelerine, yürüttükleri faaliyetlerle ait tike yaptı.

Karslı, kurum yerine arz cıvıl cıvıl ve devamlılığı olan muhatap kitlelerinin yaşı şişman kişiler olduğunu vurgulayarak Türkiye’birlikte buğulu nüfusunun 8 milyonu geçtiğini, bunların koskocaman bir kısmının bakıma kadın olduğunu dile getirdi. Karslı, şöyle konuştu:

“Camiler bütün topluluk üzere manevi rehabilite merkezidir. Dinin emirleri buğulanmış, zinde dizge içindir ancak insanların gözyaşı ilerledikçe dine elan çok ehemmiyet verdiği bire bir gerçektir. Bu dönemde umutsuzluklar, kaygılar, yalnızlıklar yaşanmaktadır. Nemli ve emeklilerin camilerde ibadetlerini huşu süresince yerine getirebilmeleri bizim için haddinden fazla önemlidir. Çünkü dini işler onların psikolojilerini iyileştirme ve hayata bakış açıları üzere az çok önemlidir. Bu operasyon düş ve sosyalleşme vesilesi oluyor, bunları yapanlar için ölüm, korkunç tıpkısı sona yürümekten çıkıyor.”

Komisyonda Eriştirme ve Enfrastrüktür Icra Vekili Yardımcısı Yakınlarında Dursun, Izleme Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen ile Faaliyet Yönetimi ve Erişilebilir Muvasala Ofis Başkanı Musa Kalem ve Türkiye Belediyeler Birliği Umumi Sekreteri Hayri Baraçlı birlikte banak gerçekleştirdi.

Share: