Sayıştay Raporu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 5 Personel, Görevde Itila Sınavına Tabi Olan Ofis Müdürlüğü Kadrosuna Imtihan Şartı…

MEHMET AKGÜN

Sayıştay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde ilkokul personelin, görevde itila sınavına tabi olan bölüm müdürlüğü kadrosuna imtihan şartı aranmaksızın atandığını belirleme etti. Sayıştay raporunda, beş personelin önceki akademi sekreterliği kadrosuna, benzeri süre sonradan de görevde yücelme sınavına tabi tutulmaksızın yazıhane müdürlüğü kadrosuna atandığını belirtti. Sayıştay, bu atamaların, üniversitenin mevzuatla sınırlı amaçlarına ulaşması ve memurların teadül ve liyakat esasları dahilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Sayıştay’ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2021 Yılı Teftiş Raporu yayınlandı. Raporda, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde beş personelin, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan büro müdürlüğüne atandığı tespitine düz verildi. Raporda şunlar kaydedildi:

“MEMURLARIN EŞİTLİK VE LİYAKAT ESASLARI DAHİLİNDE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLMELERİ AÇISINDAN RİSKLER BARINDIRMAKTADIR”

“Üniversitede, bazı müdürlük kadrolarına, tıpkı süreliğine yazıhane müdürlüğünden elan peş görev namına kabul edilen yüksekokul sekreterliği görevinde bulunanların atandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde büro müdürlüğüne atananlar, önceki yukarıda değinilen ve eğin fariza niteliğinde bulunan akademi sekreterliğine atanmış ve oldukça bodur süreler sonrasında yazıhane müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. 2018 tarihinden itibaren akademi sekreterliğinden yazıhane müdürlüğüne atanan ilkokul personelden biri 7 ay, tıpkı gayr ise 9 kamer ait sekreterlik görevinde bulunmuştur. İdare değme ne kadar ilgili personelin idarecilik tecrübelerinden feyizlenmek amacıyla işlemlerin gerçekleştirildiğini bu doğrultuda mevzuatla getirilen eşitlik ve değim esasının göz ardı edilmediğini rapor etse birlikte idarehane müdürlüğü kadrolarına yapılan ilişik atamaların imtihan şartına ilgilendiren istisna hükmünden yararlanılarak meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla beş personelin önce yüksekokul sekreterliği kadrosuna, ayrımsız süre bu görevde bulunmalarının arkası sıra ise görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın idarehane müdürlüğü kadrosuna atanması işlemi, üniversitenin mevzuatla muayyen amaçlarına ulaşması ve memurların muadele ve liyakat esasları dahilinde görevlerini hesabına getirebilmeleri açısından riskler barındırmaktadır.”

Share: