Patırtılı Ankara Şubesi: Site Hastanelerinin Yatak Doluluk Oranını Yüzdelik 70’e Çıkarabilmek İçin Amme Hastaneleri Kapatılıyor

Sağlık ve Içtimai Bakım Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, bugün açılacak Etlik Şehir Hastanesi ve kapatılacak kerem hastanelerine ilişik, “Bilindiği kabil, şehir hastanelerinin hizmet ödemelerinin hesabında, hastanelerin yüzde 70’lik doluluk oranına bakarak belirlenen bakım miktarları asıl alınmıştır. Ankara’birlikte bulunan iki site hastanesinin akak doluluk oranının yüzdelik 70’e ulaşması üzere sayı farkı aylık 33 bin yatan tutkun gerekmektedir. Etlik Kent Hastanesi’ne yüzdelik 70’lik doluluk oranına göre sayı farkı yatış yapması gereken marazlı sayısı 17 bin civarındadır. Etlik Kent Hastanesi’nin, ilimizde mevcut tam yatan hastalar olan 40-45 bin aralığındaki hastadan bu payı alması üzere Ankara’da amme hastanesi kapatılması mecburi görülmektedir” açıklamasını yaptı.

PATIRTILI Ankara Şubesi, zaman açılacak Etlik Site Hastanesi ile ilişik mukayyet izah yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Herif, 2020 bütçe görüşmelerinde, bundan sonraki süreçte kamu-özel ortaklığı projesi ile site hastaneleri yapılmayacağını tabir etmişti. Bugün ilimizde, Bakan’ın birlikte sakıncalarını görerek vazgeçtiği modelle Etlik Site Hastanesi açılmakta. söz konusu yatırım, kamu yatırımı olmayıp özel sektör yatırımı olmasının birlikte, sağlık bütçesine verdiği zararla gelişigüzel halkımızın afiyet hizmetlerine ulaşımına bile alçak zararlar verecektir.

“KAMU HASTANELERİNDE ŞEHİR HASTANELERİNİN AĞIRLIĞI ARTACAK, KAMU HASTANELERİ YATAKLARININ YÜZDE 14’Ü ŞİRKETLER TARAFINDAN YÖNETİLECEKTİR”

Açılacak Etlik Site Hastanesi ile kamu hastanelerinde şirketlerin ağırlığı artacaktır. Açılacak Etlik Şehir Hastanesi, kamu-hususi ortaklığı ile yapılan 14’üncü kent hastanesidir. Açılacak Etlik Site Hastanesi ile kent hastanelerinin bütün yatak sayısı 22 bin 352 olacaktır. Türkiye’dahi Afiyet Bakanlığı’na mecbur 158 bin 931 hastane yatağı bulunmakta olup, sayrılarevi başına sakıt ortalama yatak sayısı 212’dir. Etlik Kent Hastanesi ile kent hastanelerinin bütün yatak sayısı, 105 amme hastanesine balya gelmektedir. Etlik Şehir Hastanesi ile kamu hastanelerinde şehir hastanelerinin ağırlığı artacak, amme hastaneleri yataklarının yüzdelik 14’ü şirketler aracılığıyla yönetilecektir.

“ANKARA’DA KAMU YATAKLARININ YÜZDE 15,3’ÜNÜN DAHA YABANCI ŞİRKETLERİN ELİNE GEÇMESİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPİTÜLASYON ALANININ GENİŞLEMESİ DEMEKTİR”

Bilkent ve Etlik Site Hastanelerinin mecmu yatağı 7 bin 782’dir. İki kent hastanesinin toplam yatağı, 37 kamu hastanesine denk gelmektedir. Kapanacak 5 kamu hastanesi ve Etlik Site Hastanesi’nin açılması ile Ankara ilinde amme yataklarının yüzdelik 57,5’i şirketlerin eline geçecektir. Şirketlerin yarısı yabancı ortaklıdır. Etlik Kent Hastanesi projesi ile Ankara’daki kamu yataklarının yüzdelik 15,3’ü henüz ecnebi şirketlerin eline geçecektir. Etlik Site Hastanesi ile ülkemizin kaynakları ecnebi şirketlere peşkeş çekilmektedir. Ankara ilinin amme yataklarının yüzde 15,3’ünün henüz yabancı şirketlerin eline geçmesi, keyif hizmetlerinde kapitülasyon alanının genişlemesi demektir.

“ŞEHİR HASTANELERİNİN AKAK DOLULUK ORANINI YÜZDELIK 70’E ÇIKARABİLMESİ İÇİN KAMU HASTANELERİ KAPATILIYOR”

Bilindiği kadar, şehir hastanelerinin hizmet ödemelerinin hesabında, hastanelerin yüzde 70’lik doluluk oranına göre belirlenen hizmet miktarları ana alınmıştır. Ankara’bile bulunan iki site hastanesinin akak doluluk oranının yüzde 70’e ulaşması için ortalama mahiye 33 bin yatan marazlı gerekmektedir. Zaman Ankara’dahi Keyif Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerde maaş yatan hastalanmış sayısı 40-45 bin aralığındadır. Etlik Kent Hastanesi’ne yüzde 70’lik doluluk oranına bakarak sayı farkı yatış yapması gereken sökel sayısı 17 bin civarındadır. Etlik Site Hastanesi’nin ilimizde bulunan yekpare yatan hastalar olan 40-45 bin aralığındaki hastadan bu payı alması için Ankara’bile amme hastanesi kapatılması zorunlu görülmektedir. Şu anda Ankara’birlikte kamu hastanelerinin akak doluluk oranı yüzdelik 65-70 aralığındadır. İlimizde kapanan hastanelerin nedeni kudret vasıtasıyla hastanelerin etkisiz ve bozuk olmaları olarak gösterilse de asıl hastalık, mevcut hastaları ve afiyet emekçilerini şehir hastanelerine yönlendirmektir. Bugün ilimizde kapatma, bileşke, faaliyetinde daraltma kadar yöntemlerle kapatılan hastanelerin bir nice binası sonuç 30 sene içre yenilenmiştir. Yine bir nice hastanenin vahim bakım servisi, müstacel servisi, ameliyathanesi ve radyoloji bölümü bati kamu yatırımları ile yenilenmiştir. Kamuya devredildiğinde bina yaşı 25 olacak şehir hastaneleri amacıyla amme hastanelerinin kapatılması, milyarlarca dolarlık kamu zararı demektir. Soruyoruz; kuvvet, 25 yıl sonra kamuya devredilecek site hastanelerini, yapı yaşı 25 oldu diye niteleyerek, bakım sunumuna akıllıca değil diye niteleyerek bugünkü kamu hastaneleri kabil kapatacak mıdır? Zaman kapanacak hastanelerin binalarının çürümeye metrukiyet edilmesinin ve bu büyüklüğünde bakılmamış kalmasının nedeni da site hastaneleri projeleridir. İlimizde 2010 sonrası kent hastanelerinin planlanması dolayısıyla kapanacak hastanelere bakım tamir anlamında vacip yatırımlar yapılmayarak hastaneler çürümeye infirak edilmiştir.

“ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ELAN FAZLA BASKI VE MOBBİNG İLE KARŞILAŞTIĞI GÖZÜKMEKTEDİR”

Şehir hastanesi projesi ile kapanacak hastanelerdeki taşeron statüsünde çalışan arkadaşlarımız işsiz kalma durumları ile yüz yüze kalacaktır. Elan ilk kadroya geçen ve 4/D statüsünde çalışan iştirakçi arkadaşlarımız ise kent hastanesinde üretilen hizmetin taşeronlara yaptırılması zımnında değişik amme hastanelerine geçiş açmak zorunda kalmıştır. Bu iki statü dışında çalışan esenlik emekçileri, kapatılan hastanelerden üretimlik düzeni çalışma şartları dayatılan kent hastanesine intikal tahsis etmek zorunda bırakılmaktadır. Site hastanelerinde üstlenme edilen bakım miktarlarının tutturulması, iktidarın bu alanları noksansız merkezlerine tevil etmek istemesi ve popülist yaklaşımlar zımnında keyif emekçileri ağırlık altına alınmaktadır. Site hastanelerinde çalışan keyif emekçilerinin henüz aşkin rehavet ve mobbing ile karşılaştığı gözükmektedir.”

Share: