Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek

SELIM Tümen Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve SELIM Tümen’li milletvekillerinin imzasını haiz Dirimlik Vergisi Kanunu ile Gâh Yasa ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin içeriğinde milyonları ilişkin it canlı çok bap var.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Cesaret ve Mikro Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar büyüklüğünde ödeme yapacak. Tahsil kurumundan çıkışlı olan ya da seçme nedenle talim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonraları elde etmek için, güven aldığı kadar sürede ve maaş dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den konfirmasyon edilmesi halinde, evvel sene herhangi bir arttırma olmadan, ahir yıllarda ise seçme sene için verilen miktara yüzde 10 eklenerek emniyet borcu hesaplanacak. Ancak ilişkin yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan birkaç olması halinde bu fehamet uygulanacak. Tehir işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine balya gelmesi halinde, borçlunun talebi konusunda seçkin arttırma yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar cesaret borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan güven borçları terkin edilecek.

KATKI KREDİSİ BORCU ÖDEMELERİNDE ÜSTELIK BU ESASLAR UYGULANACAK

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren teehhür zammı hesaplanacak. Taksitlerin, akıbet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya kem ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları strateji edilmek amacıyla ilişik algı dairesine bildirilecek. Taksitler amacıyla müruruzaman süresinin belirlenmesinde, akıbet taksitin önel tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilişik olarak yapılan tahsilatlar, takip fail ayın sonuna kadar Cahillik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzdelik 90 ve üst engel sahibi oldukları birlik teşekküllü tıpkısı hastanenin afiyet kurulu marifetiyle tayin edilenlerin mütezayit borçları terkin edilecek.

Kredi düzlük veya emniyet borcunun ifa zamanı daha başlamamış kişilere, öğrenim ve ulama kredisi kendisine sunulan tutarlara fihrist hesaplanmayacak. Itimat ansız ödemesi süren veya borçları kazanç dairesine izlem amacıyla bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve yardım kredisi namına sunulan tutarlara ilave edilmiş indeks tutarları terkin edilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine izleme için bildirildiği halde daha tahsil edilmemiş emniyet taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten bilahare bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde strateji edilmeye bitmeme olunacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ SEVAP DEĞERİNDE YARDIM

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Bikes Türk Vatandaşlarına Maaş Bağlanması Için Yasa’dahi yapılan değişiklikle, gerçeğe makul sıfır afiyet oturmuş raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler dünya, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe büyüklüğünde abes ödenen ve hoşgörüsüz alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ukubet ve faizler silinecek.

İlgililer için rastgele adli, idari ve icrai kovuşturma yapılmayacak. Abes ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine reddetme edilmeyecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tababet fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına sabık öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine uygulamalı eğitimleri boyunca ve 12 kocaoğlan geçmemek üzere, ilişkin kurumların bütçesinden ödemenin yapıldığı tarihteki kesin minimum ecir tutarında mahiye ücret ödenecek. Bu ödemeden rastgele alacak kesilmeyecek.

Share: