Malatya’da Öğretmenlerden ‘Kariyer Basamakları’ Protestosu: “Sınava üstelik Kariyer Basamaklarına üstelik Karşıyız”

Malatya’bile Terbiye Sen üyeleri, Öğretmenlik Iz Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini ihtarname etti. Eğitim Sen Malatya Şubesi Başkanı Kazım Albayrak, “Bu yasa ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da kariyer basamaklarına bile karşıyız. Bu kanunun tıpkısı an önce nakız edilmesini, öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bire bir dakika evvel durdurulmasını murat ediyoruz” dedi.

Eğitim Bilimi Sen Malatya Şubesi, Muallimlik Çığır Kanunu’nu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini itiraz etmek amacıyla zaman İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğü uğrunda basın açıklaması yaptı. Eylemde konuşan Terbiye Sen Malatya Ofis Başkanı Kazım Albayrak, şunları söyledi:

“Öğretmenlik Çığır Kanunu’na cebin eleştirimizi, demokratik tepkimizi ve taleplerimizi anlatım etmemizin bile yasaklandığı benzeri dönemden geçiyoruz. Seçme hangi büyüklüğünde kararlı ve organize duruşumuz sonrasında matbuat açıklamamız gerçekleşmişse de eğitim emekçilerine yerinde tanıdık bu uygulamanın ‘ben yaptım, oldu’ diyen tıpkı yönetim aklının parçası olduğunu çokça bereketli biliyoruz. Aynı idare aklı, Öğretmenlik Iz Kanunu’nda dahi karşımıza çıkmıştır. Muallimlik Iz Kanunu, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, terbiye emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen nüfuz vasıtasıyla yasalaştırılmıştır. Kanunuesasi Mahkemesi süreci bitmeme ederken talimatname yayınlanmış ve muallimlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Zımnında Temel Mahkemesi’nin, aynı zaman ilk bu haksız süreci durdurmaya yönelik namına değişmeyen sürecini hızlandırmasını temenni ediyoruz. Ayrıca, sendikamız eliyle yönetmeliğin bütün maddelerine ilişik Danıştay’a açılan tağyir davası de amme vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bire bir zaman önceki sonuçlanmalıdır.”

“ÖĞRETMENLERİN EMEĞİNİ DEĞERSİZLEŞTİREN BU SÜREÇ DURDURULMALIDIR”

“Öğretmenlik Çığır Kanunu, ayrımlı branşlarda üstelik olsalar aynı okulda ve ayrımsız sınıfta öğrencilerine himmet veren öğretmenleri değişik kariyerlere ayrıştırarak ve bu sentetik ayrıştırmaya bakarak farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler beyninde eşitsizliğe misil açan benzeri düzenlemedir” diyen Albayrak, sözlerini söyle sürdürdü:

“Öğretmenlik Patika Kanunu, ‘sınavsız kariyer olmaz’ diyor. Kariyer basamakları arasındaki intikal sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üstünde çokça pahal etkileri ortaya çıkacaktır. Öğrencilerine senelerce faaliyet vermesine karşın sürücü belgesi sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği hissiyat, eğitimin niteliğine saye düşürecektir. Kazançlı krizin derinleştiği ve yetişek emekçilerinin şişkinlik karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin kazançlı ve kişi hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla akseptans edilemez. Velilerin algısında ‘nitelikli ekol’ ve ‘niteliksiz okul’ ayrımlarına, ‘yeterli öğretmen’ ve ‘yetersiz sarıklı’ ayrımı eklenecektir. Hususi ekol öğretmenlerinin Öğretmenlik Iz Kanunu kapsamında değerlendirilmemiş olması, bu meslektaşlarımızın piyasacı eğitim bilimi anlayışı içerisinde gergin işgücü yerine görüldüklerinin da tıpkısı kanıtıdır. Kapsamlı ve totaliter ayrımsız Muallimlik Çığır Kanunu, mecmu terbiye emekçilerinin soylu erki taleplerini ve başta gelişim güvencesi gelmek üzere öğretmenlerin ana haklarını; sosyal, demokratik ve erkek haklarını güvenceye kabul etmek zorundadır. Bulunan iz kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı belirgin ortadadır. Bundan âlem eskimemiş tıpkısı patika kanunu tertiplenmek zorundadır. Cümle eğitim ve vukuf emekçileri üzere, tek ayrım yapılmadan kısırlık sınırının üstünde insanca yaşanabilir tıpkı sevap düzenlemesi ve isim haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedili biçimde yapılmasını istiyoruz. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava bile kariyer basamaklarına dahi karşıyız. Bu kanunun tıpkısı zaman önceki nakız edilmesini, hoca emeğini değersizleştiren bu sürecin bire bir zaman ilk durdurulmasını istek ediyoruz.”Share: