İzmir ruzname: İzmir’den Afiyet Bakanlığı’na Reaksiyon: “Hekimlerin Azade Iz Hakkı Ortadan Kaldırılıyor”

KERİM GAYE

Esenlik Bakanlığı’nın muayenehanesi olan doktorların hususi hastanelerde yaptığı tedavi ve ameliyatlara sınırlama getiren bakir yönetmeliğine İzmir’den aksülamel geldi. İzmir Doktor Odası Başkanı Süleyman Gerçek, “Bu düzenlemelerin sağistem ürünü olmadığını, Keyif Bakanlığı’nın muayenehaneleri eskimemiş amaç adına belirlediğini değerlendiriyoruz. Tek karın süzgecinden geçirilmeden yayınlanan düzenlemenin hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan buyurmak amacıyla yapıldığı açıktır” dedi.

İzmir Doktor Odası Başkanı Süleyman Esas, odanın Alsancak’taki hizmet binasında bugün matbuat toplantısı düzenleyerek Esenlik Bakanlığı’nın 6 Teşrinievvel 2022’de yayınladığı Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis, Tedavi Yapılan Hususi Afiyet Kuruluşları Yönetmeliği’ndeki değişikliklere tepki gösterdi.

“MÜLK CEZALARI KESİLEBİLECEK”

Muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerdeki otama ve operasyon uygulamalarına sınırlama getirildiğini vurgulayan Hamur şunları söyledi:

“Kullanılmamış aranjman ile muayenehane hekimlerinin muayenesine başvuran hastaların canlandırma-tedavisini hususi sayrılarevi ve tıp merkezinde yapabilmesi, özel sayrılarevi yahut tıp merkezi ile yıllık inikat yapması, ilişik branşta abes uzman doktor kadrosu olması koşuluna bağlanmıştır. Hususi şifahane yahut tıp merkezinin gereksiz uzman doktor kadrosu olmaması halinde ruhsatında neşelilik müsaade belgesinde kayıtlı uzman doktor branşlarındaki toplanmış ekip sayısının yüzde 15’ine büyüklüğünde uzman hekimle antant imzalayabileceği, tıpkı branşta nagehan fazla hekimle konvansiyon imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın bütün kol sayısının üçte birinden çok uzman doktor ile barışma imzalanamayacağı kuralı getirilmiştir. Bu kurala hilaf hareket eden muayenehane hekimlerine, hususi hastanelere, tıp merkezlerine nakdî ceza ve hayatiyet durdurma yaptırımları getirilmiştir. Bu düzenlemelerin hüsnüniyet ürünü olmadığını, Keyif Bakanlığı’nın muayenehaneleri bakir garaz kendisine belirlediğini değerlendiriyoruz. Muayenehane hekimlerinin hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini tıp merkezlerinde ve hususi hastanelerde yapmalarının engellenmesi, alelhusus cerrahi branştaki hekimlerin muayenehanelerini kapatması demektir.

“HEKİMLER KAMU VE ÖZELDE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR”

Keyif Bakanlığı’nı eleştiren Süleyman Asıl şöyle bitmeme etti:

“Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, sağlık sisteminin süresince bulunduğu bambaşka tıpkısı açmazı göstermektedir. Esenlik Bakanlığı, uyguladığı politikalarla hekimlerin amme kurumlarından ayrılmasına neden olmuştur. Hususi sağlık kuruluşlarındaki düzentileme koşulları, hekimlerin tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlamaktadır. Değme ortamda yumruk durumda bırakılan hekimler için muayenehaneler yegâne mesai seçeneği namına vadi almaktadır. Muayenehanelerin işlevsiz bırakılmaya çalışılmasının arkasındaki biricik uğur, hekimleri kamuda ve özelde, yöneticilerin inisiyatifinde, mergup koşullarda çalışmaya zorlamaktır. Bu düzenlemelerin apayrı bir amacı yoktur. Hususiyet kuralları, aynı ihtiyacı eğlemek için düzenlenir. Tek hatır süzgecinden geçirilmeden yayınlanan ve ilmî temellere oturmayan bu düzenlemenin hekimlerin erkin iz hakkını ortadan çekmek amacıyla yapıldığı açıktır.”

“İZMİR’DE ABES KADROSU OLAN HUSUSI HASTANE NEREDEYSE BULUNMAYAN”

Hekim Gerçeklik sözlerini şöyle tamamladı:

“Tıpkı taraftan muayenehanede yapılabilecek işlemleri çizgilik ile sınırlamaya çalışan vekâlet, bir taraftan de muayenehane hekimlerinin hususi sayrılarevi ve tababet merkezlerinin olanaklarından yararlanmasını engellemektedir. Muayenehane hekiminin, hususi hastanenin yersiz kadrosu olması halinde yıllık konvansiyon yaparak özel hastanenin olanaklarından yararlandırılmasının pratikte karşılığı yoktur. İzmir’de, yersiz kadrosu olan özel sayrılarevi az daha yoktur. Gereksiz kadrosu olmayan hastanelerin grup sayısının yüzdelik 15 oranındaki hekim ile uyuşma yapması halinde, barışma yapılacak muayenehane hekimi sayısı, ayrımsız elin parmağını geçemeyecektir. Bu düzenlemeler, bir nice yönüyle hukuka aykırılıklar taşımaktadır. Aranjman, hekimlerin iş ve mesleğini serbest icra ika hakkını; hastaların hekim güzel hakkını, hastaların afiyet hizmetine ulaşım hakkını, hastaların gizlilik hakkını zedelemekte, kısıtlamalar getirmekte, bu hakların kullanımını zorlaştırarak veya engelleyerek hakkın özüne kötülük vermektedir.”

Share: