Hür Hususi: Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na Bu Maddeyi Reddetmesi Çağrısında Bulunuyoruz

CHP Takım Başkanvekili Bağımsız Hususi; ” Anayasa Mahkemesi’nin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak fek ettiği limanların işletme sürelerine müteveccih kararına rağmen, AKP grubu, anayasaya hilaf bu düzenlemeyi yeniden Meclise getirmiştir. Temel Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan aynı özellik ile alın karşıyayız. Bu maddenin yasa teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’na teklifi Anayasaya ihtilaf yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Takım Başkanvekili ve Manisa Mebus Mutlak Özel, AKP’li 74 milletvekilince TBMM Başkanlığı’na verilen Kazanç Asıllar Kanunu ile Kâh Kanunlarda Fark Yapılmasına Dair Yasa Teklifinin 9’uncu maddesine ilgili izah yaptı. Hususi, konuyla ilgilendiren bugün yaptığı kayıtlı açıklamada şunları tabir etti:

“AYM DÜZENLEMENİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ”

“2 Ağustos 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, TDİ ve TCDD’ye ilgilendiren olan ve özelleştirilmiş olan, daha geçmiş ihalesi yapılmış olan limanların işletme sürelerinin 49 yılına arttırılmasına ilgili işleticilere adalet getiren düzenlemeyi oybirliğiyle tağyir etmişti. Grubumuzun başvurusu üzerine Esas Mahkemesi, bu düzenlemenin erkin rakiplik ve akreditasyon ilkeleriyle bağdaşmadığına bel ederek, düzenlemenin anayasaya hilaf olduğuna hükmetmişti.

“BU YASA TEKLİFİ ANAYASANIN İKİ MADDESİNE AYKIRI”

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının arkası sıra iki kamer üstelik geçmeden AKP grubu, benzer içerikli bir düzenlemeyi er bezi teklife koyduklarını görüyoruz. Gerçekte Anayasanın hükümleri çokça açık. Anayasanın 138’inci maddesinin son fıkrası, ‘Yasama ve icra organları ile idare, mahkeme kararlarına adapte olmak zorundadır; bu organlar ve dalavere, murafaa kararlarını tek suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ ve Anayasanın 153’üncü maddesinin serencam fıkrası, ‘Esas Mahkemesi kararları Resmi Gazetede alelacele yayımlanır ve yasama, icra ve hız organlarını, dümen makamlarını, mahiyet ve tüzelkişileri bağlar’ hükmünü içermektedir. Temel Mahkemesi kararlarının peşinden dolanan bu yasa teklifi Anayasanın bu iki maddesine aykırıdır.

“AKP HÜKÜMETİ, ANAYASAYI TANIMAMAKTA ISRAR EDİYOR”

Temel Mahkemesi’nin 2 Ağustos günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak tahrip ettiği limanların işletme sürelerine yönelik kararına karşın, AKP grubu, anayasaya uymaz bu düzenlemeyi yeniden Meclise getirmiştir. Kanunuesasi Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan ayrımsız yön ile karşı karşıyayız. Bu maddenin yasa teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Cazibe ve Bütçe Komisyonu’na Divan İçtüzüğünün 38’inci maddesi çerçevesinde teklifi Anayasaya tehalüf yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz. AKP iktidarı, genel başkanıyla, parti grubuyla Anayasayı tanımamakta ısrar etmektedir. Böyle benzeri işin bu Mecliste yapılabilmesinin kabil olmaması gerekir. Bu, Kanunuesasi’ya bakarak seçilmiş Cumhurbaşkanının de kendisini inkar anlamına dirimsel. Ki istiyorsa, kime ne yarar temin etmek amacıyla yapılıyorsa yanlıştır. Komisyona, yönetimine ve hep üyelerine bu tarihi sorumluluğu hatırlatıyoruz.”

Share: