Günlük kiralık evler amacıyla ‘sorumlu işletici’ düzenlemesi

Kimlik sunma kanununun uygulanması ile ilgilendiren değişiklikler yapan yönetmelikle, yönetmeliğe “alay malay kiralanan eş” tanımı eklendi.

Düzenlemeye göre özel veya resmi herhangi bir türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tekmil kayıtlarını bilgisayarda haset gününe sancımak, umumi kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak bulunan hikmet, doküman ve kayıtları umumi kolluk kuvvetlerine enstantane olarak iletmek zorunda.

ANBEAN ULAŞILABİLECEK BİR SORUMLU

Bu veriler üzerinden yapılan tamlık işlemler araç altına alınacak ve 5 yıl süreyle korunacak. Ölçüsüz kiralanan evlerde “her an ulaşılabilecek” mahiyette sorumlu işletici bulunacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİNDE DEĞĞİŞİKLİK

Yönetmelikle, henüz geçmiş talimatname ekinde vadi kayran, buralarda çalışanlara ilişkin etiket ihbarname belgesi, işletici etiket ihbariye belgesi ve konutta kalanlara ilişkin etiket ihbariye belgesi yürürlükten kaldırıldı. Mektepli yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ait bildirimler mesul işleticiler eliyle, 3 dolaşma içinde umumi kolluk kuvvetlerinin elektronik beyin terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda bile yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları kalın bölgelerinde kâin işyerleri eliyle elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek.

İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ BİRLİKTE MESUL OLACAK

Elektronik ortamda bildirimde olmak isteyen hareket yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı marifetiyle sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine akla yatkın şekilde yeryüzü mail kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda sunulan fariza ve yükümlülükleri, zat sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve becerikli ortaklaşa mesul olacak.(Reuters) 

Kira sorununa ‘çöpçatanlı’ hal

Kapalı sunu, caddelerde kiraların aceleten yükselmesine misil açtı

Büyüklük genelinde 17 bin 564 rastgele sülale denetlendi

Share: