Erzincan’da suya yüzdelik 50 zam

Erzincan Şehremaneti Başkanlığı Meclisince alınan karar doğrultusunda akarsu ücretlerine yüzde 50 oranında bindirim yapıldı.

Bu senenin başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere su tarifesinde iskonto çağrısı konusunda zam yapılmayıp yüzdelik 14 oranında indirime gidildiği Erzincan’da 2022 Boşluk ayında toplanan Erzincan Şehremaneti Başkanlığı Meclisinden suya yüzdelik 50 oranında zam yapılması kararı çıktı.

Erzincan Uray Meclisi yoluyla zindelik vb. mevrut zam ve artışlar esbabımucibe gösterilerek akarsu ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Küsurat maliyetlerden ekolojik ortam mecburi güncelleme yapıldığı belirtilirken, vatandaşlar yapılan zamma aksülamel gösterdi.

Şehremaneti tarafından meclise sunulan yüzdelik 75 oranındaki zam talebi kabul edilmeyerek bu fehamet yüzde 50 adına belirlendi. Bu remiks su ile gelişigüzel birlik uray gelirleri üzere makbul olacak.

Öte yandan geçtiğimiz 2 Boşluk tarihinde yapılan Erzincan Belediye Başkanlığı Antrakt ayı Meclis Gündeminde şu konular görüşülerek karara bağlandı:

1- 2023 mali yılında uygulanacak harçlar ve ücretler tarifesinin Plan ve Bütçe Encümen Raporunun görüşülmesi.

2- Erzincan ili şekil kaymakamlık Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel amacıyla mücehhez olan 1/5000 ölçekli Yır İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Cazibe değişikliğine ait imar yarkurul raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan ili şekil ilçe Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan hayvan barınağı üzere müstahzar olan ümran çekim değişikliğine ilgilendiren mamure komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili şekil kaymakamlık Halitpaşa Mahallesi 1170 cezire 1 ve 2 parseller için mücehhez olan 1/5000 ölçekli manzume imar planı ve 1/1000 ölçekli aplikasyon mamure traksiyon değişikliğine ait ümran alt kurul raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 18.10.2022 gün ve 5976286 sınırlanmış yazıları ile Erzincan Orman Dikmelik alanı içerisinde mevcut taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin yapılması için kurumlarına müsaade oluru verilmesi talebine ilgili mamure encümen raporunun görüşülmesi.

6- İnşaat ve şantiyelerde hafta arası, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde say saatlerinin belirlenmesine ilgilendiren imar yarkurul raporunun görüşülmesi.

7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 09.11.2022 devir ve E-37364 az yazılarıyla; Refahiye Kaymakamlığı Erzincan bakırını tanıtımını beğenmek amacıyla belediyenin bünyesinde bulunan bakır görünümlü objenin teberru talebinin görüşülmesi.

8- İmar ve Kentçilik Müdürlüğü 10.11.2022 çağ ve E-37434 sayılı yazılarıyla; Ulalar Mahallesi 141 ada 86 parsel numaralı emlak üzerindeki bitik ifrazen taksim krokisindeki şekilde oluşacak ayrı cinsten parsellerde ifrazen rızai taksim ve rızai taksim yolu ile hisselerin ayrılması hususunun görüşülmesi. – ERZİNCAN

Share: