Erhan Yordamlı, İktidarın 2023 Yılı Bütçe Teklifi’ni Değerlendirdi: “Zaman İçin Imdi Kapela Düştü Yağır Göründü”

İYİ Tümen Ekip Başkanvekili Erhan Idareci, 2023 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’hangi ait; “Zaman için daha çok şapka düştü yağır göründü imdi. Bugün hangi diyorlar; 2 trilyon 64 bilyon teklik milli gelir hedefine değer milli gelirin 867 milyar lira olacağını söylüyor. Yani yaklaşık 1. 2 trilyonluk bir sapma var. Can başı milli dirimlik açısından baktığımızda 25 bin dolar güç başı milli geliri olacak demişlerdi. Bugün getirdikleri 2023 hedeflerinde bunun 10 bin dolara düşürüldüğünü görüyoruz” dedi. Türkiye’nin hayallerinin yıkıldığını tamlayan Becerikli, “Amma bibi 2053, 2071 hamasetini yapmaktan mankafa durmayan bir iktidarı görüyoruz” diye niteleyerek konuştu.

İYİ Tümen Kol Başkanvekili Erhan Kankızıl, TBMM’ye verilen 2023 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi ile ilişkin matbuat toplantısı düzenledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Bartın Amasya’daki maden faciasıyla ilgilendiren brifing eden Erke ve Bittabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in idarenin tek kabahati yokmuş kabil ayrımsız edayla konuştuğunu belirten Kankızıl, “Bunu ahzetmek olabilir değildir. 2019 Sayıştay raporu ortadadır. Sayıştay bu konuda uyarma etmiştir idareyi. Fakat buna ilişik seçkin tedarik alınıp alınmadığı hususuna meydan vermemiştir. Zira alışılagelen format gereği tedbirler veya ikazlar adına getirilmiştir, getirilmediyse yapılmadığının anlatım edilmesi gerekiyordu. Bu bile kurumlar üzerindeki baskının ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Dolayısı ile burada idarenin iri ayrımsız boşlama olduğunun hususu yadsınamaz benzeri töz olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

Mahir, kısaca şu açıklamaları yaptı:

“HİÇBİR DÖNEMDE BU BÜYÜKLÜĞÜNDE YOKSULLUK ARTMAMIŞTI TÜRKİYE’DE”

“2023 yılı bütçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. bütçesi oluyor. SELIM Tümen hükümetinin üstelik 20. bütçesi. Tek partiye milletimiz bu büyüklüğünde iri ayrımsız izin vermedi. AK Tümen’nin uyguladığı kusurlu politikalar zımnında milletimizin haddinden fazla bunaldığını hepimiz biliyoruz. Tek dönemde bu kadar fukaralik artmamıştı Türkiye’üstelik. Dirimlik dağılımı bu kadar bozulmamıştı ve dünyanın genişlik faziletli enflasyonunu yaşan ülkelerden birisi haline maatteessüf Türkiye gelmiştir. Hakeza tıpkı ortamda milletin umudu tükenmiştir. Böyle bir ortamda 2023 yılı bütçesini Meclis’te görüşeceğiz.

“GELDİĞİMİZ NOKTADA AĞUSTOS SONU İTİBARİYLE BIRAKIN CARİ FAZLA VERMEYİ TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞI 39 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR

2022 yılında hükümet hangi demişti, neler oldu onu çokça güdük hatırlatmakta kâr var. Güzeşte yıl biliyorsunuz ılımlı vadeli programlar ilkgüz ayında açıklanıyor. Güzeşte yıl 2022 için hedefler konulmuştu. Sabık yıl pahalılık hedefi yüzdelik 9,8 yani yüzdelik 10’un altında biricik kademeli aynı hedefi vardı. Zaman ilkgüz kocaoğlan fiktif ile geldiğimiz noktada hangi büyüklüğünde inanmasak birlikte TÜİK’in makyajlı rakamına göre dahi yüzde 83.5tir. Bağımlı bu ENAG’a bakarak yüzde 180’in üzerinde… Amma yüzdelik 83,5’i makul bile kabul etmiş olsak yani öngörülenin 9-10 tiran bir enflasyona Türkiye koşuyor. Cari denge 2022 yılı üzere 18,6 bilyon dolar akan sarih verileceği ifade edilmişti. Hatta birkaç ay bilahare Sayın Erdoğan ve Sayın Bitkisel hızını alamadı bu cari çıplak değil, Türkiye akan fazla verecek diyerek izah yapmaya başladılar. Türkiye modeli diyerek benzeri müşabih taktim ettiler. Ancak geldiğimiz noktada ağustos sonu itibariyle bırakın cari fazla vermeyi Türkiye’nin cari açığı 39 milyar dolara ulaşmıştır. Yılsonu içre kullanılmamış ölçülü vadeli programda üstelik akan açığın 47,3 milyar dolar olacağını hükümet kendisi tabir etmektedir. Ancak geçmiş 8 maaş gerçekleşmelere baktığımızda 47 milyar dolarlık akan açığın da gerçekleşmeyeceğini bunun çok elan aşkin üzerinde tıpkısı cari açığın oluşacağını birlikte yok etmek amacıyla haddinden fazla eksper olmaya da lazım yok.

“EYLÜL AYINDA, HEMEN TEK AYDA 78.6 MİLYAR TL BÜTÇEMİZ AÇIK VERDİ”

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamalarına göre Türkiye 33 bilyon teklik çok verdi. Gayet iyice yani bütçemiz fazla üstelik veriyor diyerek tümce sevindi. Ancak ilkgüz kocaoğlan rakamı geldi. Eylül ayında elden tek ayda 78,6 bilyon TL bütçemiz belirgin verdi. Gine en son bize taktim ettikleri programda üstelik sene böylecene bile 33 bilyon teklik aşkin olan bütçenin yıl sonu itibariyle açığının 461,2 bilyon TL’ye ulaşacağını esasen bize hükümet söylüyor… Bu pekâlâ tıpkısı büyüklük? Böyle ayrımsız özdek cins mi? 8 ayda fazla veriyorsunuz ahir 5 ayda 461 milyar liralık açıkla kapatacağınızı söylüyorsunuz. ya bu rakamlar bizimle rakamları saydam tıpkısı şekilde bizimle bu rakamlar paylaşmıyor yahut seçme öncesi hükümet eksiksiz gaz intihap öncesi seçim ekonomisi uygulayacak. Bu ikisinin dışında tıpkısı alternatifin olduğunu ego düşünmüyorum.

“BİZİM HESAPLAMALARIMIZA GÖRE ZAMAN İTİBARİ İLE SEVIYE KORUMALI MEVDUATIN TÜRKİYE DEVLETİNE MALİYETİ 200 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞTIR”

Dövizin çabucak 7-8 liralardan 17-18 liralara çıkması sonucunda Seviye Korumalı Tevdiat diye getirdikleri mukaddema Türkiye’nin 50 sene evvel uyguladığı ve Türkiye’yi büyük tıpkı batağa sürükleyen enstrümanı yine Türkiye’ye ikram ettiler. 50 yıl esbak enstrümanı. Haddinden Fazla detayına girmeyeceğim bu çokça yazılıyor çiziliyor. Eylül sonu itibari ile 85 bilyon liralık bire bir gider var. 85 bilyon liralık vakit kaybetmeden Kaynak üzerinden yapılan masraf. Geri Traksiyon Bütçe Komisyonu’nda bire bir er bezi yasa görüşülüyordu. Düzem korumalı Tevdiat orada üstelik gündeme geldi zira Kirat Korumalı Mevduatı 2023 yılı sonuna büyüklüğünde hükümet uzatmayı amaçlıyor. Olur bunun maliyeti nedir denildiğinde Hazne’ye olan maliyeti söylendi. O rakamı bütçe rakamlarından görüyoruz ama bir birlikte Tarz Bankası kısmı var. Ona ilişkin hiçbir cirim bulunmayan. Kimesne bir şey bilmiyor, Forma Bankası’ndan bire bir genel müdür İstanbul’dan uçağa atladı geldi ve Çekim Bütçe Komisyonu’nda söylediği tek molekül namevcut. Rakam yeniden vermedi. Bu Meclis’e karşı işlenmiş hemen İYİ Öğür veya muhalefete cebin değil, iktidar partilerine cebin bile mamul aynı saygısızlıktır. Türk milletine alın mamul benzeri saygısızlıktır. biricik kırtasiyeci geliyor ve orada hikmet vermeden çekiyor gidiyor. Bu ulus bilmiyor. Fakat ne kadar gizleseler bile bunun hesabını fethetmek tür. Bizim hesaplamalarımıza bakarak zaman fiktif ile Kirat Korumalı Yatırım’ın Türkiye devletine maliyeti 200 bilyon lirayı aşmıştır. Bunun bölüm böylelikle, yıl böylecene 300 milyar lirayı aşacağını bekliyoruz.

“İLK SEFER İÇ VECIBE ESAS PARA ÖDEMELERİ, FAİZİN ALTINDA KALDI”

Bu hükümetin çokça bol yaptığı aynı madde var riskleri tıpkı önümüzdeki döneme bırakıyor. Bu laf ile ait birkaç tafsilat vermek istiyorum, bunu Hazne ve Maliye Bakanlığı sayfasında bunu kenarlarda çokça bol saklıyor, haddinden fazla uzman olmayanlar üstelik bunun farkında değil. Bakın önümüzdeki aydan itibaren, Hazne’nin iç namus borcu, ürem ve resülmal ödemeleri var. Bunlar orada deklare. Şöyle baktığımızda 30 milyar, 22 milyar, 32 bilyon diye niteleyerek gidiyor. Hangi zamana büyüklüğünde, mayıs ayına büyüklüğünde. Mayıs ayına büyüklüğünde ortalamada anapara ve faiz ödememiz 33 bilyon TL. Mayıs ayından sonradan benzeri gaza basılıyor ve mayıs ayında 94 buçuk bilyon, haziran ayında 55 milyar, temmuz ayında 112 milyar, ağustos ayında 114 milyar teklik ödeme var. Dolayısı ile hep yükü seçim sonrasına bırakan tıpkı tatlılıkla bu işler yapılmaya çalışılıyor. Bundan henüz vahimi üstelik var, bu ati yılın ağustosuna büyüklüğünde ödeme bilançosu. Bundan daha vahimi birlikte şu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa aynı şey oldu. Bu yılın april ayından itibaren oluşmaya başladı ve hala artarak bitmeme ediyor. İlk posta çöz takanak anne dünyalik ödemeleri, faizin altında kaldı. Yani ürem ödemeleri ana servet ödemelerini geçti…

“2023 HEDEFLERİNDE BUNUN 10 BİN DOLARA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Bugün üzere imdi kapela düştü keleş göründü bundan sonra. Zaman ne diyorlar 2 trilyon 64 milyar lira milli gelir hedefine denk zaman milli gelirin 867 bilyon lira olacağını söylüyor. Yani tahminî 1. 2 trilyonluk benzeri sapma var. Oransal adına bile söylediğimizde hedeften yüzdelik 64 sapma var. Yani yüzde 36’su ancak gerçekleşecek. Bu kabul edilebilir benzeri öz değil. Güç başı milli dirimlik açısından baktığımızda 25 bin dolar can başı milli geliri olacak demişlerdi. Zaman getirdikleri 2023 hedeflerinde bunun 10 bin dolara düşürüldüğünü görüyoruz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dahi elan belli değil. Yani daha Türkiye 2023’te bire bir düzey şoku düz bu haddinden fazla elan bunun altlarına akilane gidecektir. Buradaki sapmada yüzde 65.

“TÜRKİYE BIRAKIN 10 EKONOMİYİ DEVRALDIKLARI 21. SIRANIN BILE ALTINDA 22. SIRAYA GERİLEYECEKTİR 2023 YILINDA”

Hangi demişlerdi apayrı Türkiye dünya sıralamasında geçmiş 10’üstelik olacak demişlerdi. Zaman getirdikleri 2023 hedeflerine baktığımızda Türkiye bırakın 10 ekonomiyi devraldıkları 21. sıranın bile altında 22. sıraya gerileyecektir 2023 yılında. İhracat 500 bin dolar olacak demişlerdi. Seçkin çağ dikkat ederseniz Tecim Bakanı tıpkı yandan Cumhur Reisi değişik yandan dış satım rakamlarının kuşkusuz coştuğunu söylüyor. Zaman getirdikleri cirim hangi? 265 bilyon dolar. İhracat tarafında ayrımsız artma var amma ithalat tarafına tek bakmayan… Buna rağmen da yüzde 47 hedefte aynı sapma var.

“BUGÜN Kİ GETİRDİKLERİ MUTEDIL VADELİ PROGRAMDA 2023 YILINDA ÇAĞ 21 BUÇUK LİRA OLACAĞI SÖYLÜYORLAR”

İşsizlik oranı 2023’te yüzde 4,6 olacak demişler. Bugün getirdikleri dokümanda yüzde 10,4. Ark söylemeye üstelik lazım yok. Düzem tahminin 2023 üzere bunlar saklayarak olarak rakamlardan çıkıyor, kestirmece 2 buçuk liraydı. Yani 2023 kirat tahmini bu hedefler konulduğunda bu 2 buçuk olacağı söyleniyordu. Konulduğundaki rakam değil 2023 rakamı. Bugün ki getirdikleri mutedil vadeli programda 2023 yılında kurun 21 buçuk liralık olacağı söylüyorlar. Öngörülerinin az daha 10 tiran büyüklüğünde tıpkı noktaya seviye gitmiş. Türkiye’nin hayalleri yıkıldı, hala ama hamasetin 2053, 2071 hamasetini bile yapmaktan ansız durmayan tıpkı iktidarı bugün görüyoruz.”

“TÜRKİYE’DE BİR YOLCULUK KISITLAMASI YOKSA BUNUN SORU NAMINA GÜNDEME GELMESİNİ ÇOKÇA AKILLICA BULMUYORUM”

İYİ Öğür Genel Komutan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın Amerika’ya ziyaretine ilişkin istifham konusunda Yordamlı, “Ana azimet amacı Türk Festivali’ne katılmaktır. Tabi orada ayrıksı ziyaretler da olmuştur. Bu çokça slayt bire bir şekilde değme molekül car edilerek mamul tıpkı şeydi. Şayet Türkiye’birlikte tıpkı yolculuk kısıtlaması yoksa bunun istifham yerine çokça gündeme gelmesini akilane bulmuyorum” dedi.

Share: