Ekonomiye ilgili “testis” kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Çalışanlara zindelik ve gaz desteğine rüşvet muafiyeti, tahsil ve katkı kredisinin faizsiz et kafalı ödenmesi ile varlık dümen şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya büyüklüğünde olan yürütme takibindeki borçların tasfiyesini bile içeren ekonomiye ilgili “er bezi” kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

YANLIŞSIZ Öğür Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği matbuat toplantısında, yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

Uzun süredir üstünde çalıştıkları Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin 52 maddeden oluştuğunu belirten Elitaş, konutların çatılarında ruz enerjisinden faaliyet üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu, düzenlemeyle ev çatılarında 50 kilovata büyüklüğünde zindelik üretiminin vergiden muaf olacağını söyledi.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına aşındırmak yardımını nakdi adına verdikleri takdirde bu ücretin vergiden ayrıklık tutulacağını belirtti.

İşverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023’e kadar doğal gaz ve faaliyet yardımı namına 1000 liraya büyüklüğünde yaptıkları yardımların de dirimlik vergisi ve sigorta priminden affedilmiş olacağını tabir fail Elitaş, “İşverenlerin çalışanlarına bu şita döneminde yardım sağlayacaklarını ümit ediyoruz.” dedi.

Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki artışı hızlandırabilmek için Ar-Ge üstüne henüz geçmiş 1 milyon liraya kadar yapılan desteğin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılacağını bildiren Elitaş, teklifle ayrıca Türkiye’den ancak dışına revan ve yapım işlerinde müteharrik Türk işçilerine yapılan sevap ödemelerini dirimsel vergisinden istisna arkaç getirileceğini tabir etti.

“Öğrenciler aldıkları cesaret tutarını ödeyecek”

Bugüne kadar 1 milyon 392 bin öğrencinin tahsil kredisi, 26 bin öğrencinin ise katkı kredisi aldığını kaydeden Elitaş, alınan yüreklilik miktarının mecmu 27,6 bilyon liraya ulaştığını açıkladı.

Tahsil kredisi düzlük öğrencilerin, borçlarını iki sene sonradan eksiltmek üzere yüreklilik aldığı kadar sürede, aldıkları cirim tutarında ve maaş dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bilcümle faizleri siliyoruz. Mektepli kardeşlerimizin aldıkları, devletin kendilerine yaptığı itimat katkısını bayındır şekilde ödeyebilmeleri, tahsil hayatındaki maddesel meseleleri de ortadan kaldırabilmek amacıyla yapılan balaban aynı düzenleme.” diyerek konuştu.

İcra takibi başlatılan 2 bin liralık ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyen Elitaş, GSM, gaz ve cıvıltı dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde bilavasıta bilcümle takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilişik 9 milyon dosyanın bulunduğunu, bütün bedelinin 20 bilyon lirayı bulduğunu kaydetti.

“Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmama cezalarına af”

Maske ve sokağa hayat yasağını ihlal fail vatandaşlara bütün 2,7 bilyon liralık ceza yazıldığını aktaran Elitaş, kovid-19 salgını ile savaşım kapsamında bu yasakları ihlal edenlere yazılan bahis konusu alacaklardan vazgeçileceğini söyledi.

Üniversitelerin tababet fakültelerinin serencam sınıfında bulunan öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına güzeşte öğrencilere, minimal sevap tutarında ifa yapıldığını hatırlatan Elitaş, bunun sadece oran üniversitelerini değil yekpare üniversiteleri kapsayacağını vurguladı.

Mustafa Elitaş, düzenlemeyle, 65 yaşını dolduran yoksul yaşlılar ile engellilere bağlanan buğulu ve mânialı aylıklarına müteveccih ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, sağlık değişikliği, bariyer durumu değişikliği kadar nedenlerle yerinde ayrım olduğunun belirleme edilmesi halinde yapılan boş ödemelerden kaynaklı alacak ve bunların ferilerinin terkin edileceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda ihaleye çıkılarak satılmasına imkan veren düzenleme yapılacağını dile getiren Elitaş, “Elverişsiz dışında faal vatandaşların, Türkiye’ye araçla geldiğinde bu aracı iki sene ortamında ensiz dışına çıkmamak kaydıyla kullanma hakkı vardı. Aracını Türkiye’ye bırakıp sınırlı dışına çıkış belgesi yaptıklarında onlara ukubet veriliyordu. Bu cezalarda af yoluna gidiyoruz.” dedi.

Varlık dümen şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacakların tasfiye edileceğini anlatan Elitaş, “Bu aranjman 892 bin 866 kişiyi ilgilendiriyor. 2500 liraya büyüklüğünde olan kısmı iki katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı izinli. Sayın Icra Vekili artırırsa vatandaşlar hayat yönetimi şirketlerindeki 5000 teklik ve altındaki borcundan kurtulmuş olacak.” bilgisini verdi.

“KKM uygulaması 1 sene uzatılacak”

Teklifle, Düzem Korumalı Yatırım (KKM) uygulamasını 31 Boşluk 2023’e kadar uzatılacağını bildiren Elitaş, liyakatsiz tali umum taşıtlarda 6000 kilometre yahut 6 kamer süreyle satmama şartına namünasip oto galerilere sunulan 8 bin 500 lira mülk cezasının madun limitinin ise 10 bin, dip limitin 300 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Gazetecilerin sorularını bile yanıtlayan Elitaş, “Tahsil ve katkı kredisi borçlarıyla ait getiri silinecek, ana paranın ödenmesiyle ilişik aynı ödeme planı var mı?” sorusu üzerine, “Ifa planı filhakika var, bu kapsamda ödenecek. Faizli kısmı elbet ödeniyorsa faizsiz kısmı bile tıpkı şekilde ödenmeye devam edilecek.” dedi.

Düzenlemenin, ati hafta TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanacağını dile getiren Elitaş, kanun teklifini mugayeret partileri ile birlikte görüşerek, müracaat ederek hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Share: