Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman 2002’ye göre elan huzurluyuz

Reisicumhur Erdoğan: Zaman 2002’ye bakarak daha huzurluyuz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün 2002’ye bakarak daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün milli menfaatlerini Birleşmiş Milel ve NATO dahil seçkin zeminde korkusuzca savunan, bulgu alan, diplomasisi etkili Türkiye var” dedi.

Cumhur Reisi Erdoğan, YANLIŞSIZ Fırka Umumi Merkezi’nde planlı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, DOĞRU Parti’nin kuruluşunun 21’inci sene dönümüne kavuşmanın doğruca gururunu yaşadıklarını belirterek, “İnşallah bu akşam düzenleyeceğimiz açık katılımlı tıpkısı toplantı ile hem 21’inci yaşımızı kutlayacak hem birlikte 21 yılın gücük tıpkısı değerlendirmesini yapacağız. Esasen bu toplantıda ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi, ideallerimizi bire bir kere daha milletimizle paylaşma imkanı bulacağız. DÜRÜST Parti adına 21 yıl önce milletimizin umudu olarak müesses kutlu aynı davanın günümüzdeki temsilcileri kendisine yola revan olmuştu. Hamdolsun aradan sabık müddet süresince kurucu değerlerimizden, bizi biz işleyen kadim prensiplerden ivaz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Idraksiz de mütezayit 21 senenin seçkin hatırat, her günü mücadele ile geçti” diye niteleyerek konuştu.’EKONOMİMİZİ SEÇKIN YIL BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK’İlk günden itibaren vasilik odaklarından ihtişam içine çöreklenmiş çetelere, kimi medya organlarından keleş lobilere, yıldırı örgütlerinden çarpış heveslerine büyüklüğünde kavim ve yurt düşmanlarının hedefi olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:   “Cumhuriyet Altını mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Çatlak girişiminden 15 Orak Ayı çarpış teşebbüsüne büyüklüğünde milli iradeye kasteden tam saldırıları milletle birlikte vererek beraberce püskürttük. Yasakçılara karşın milletimizin hürriyet alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti sağlamlaştırma ettik. Vesayetçilere karşın milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz bilgili kıldık. Milletin kesesinden geçinen tufeylilere rağmen ekonomimizi gelişigüzel yıl büyütmeyi başardık. Batı’ya lejyonerlik yapmayı bilgi sanan içimizdeki mandacılara rağmen aut politikamızı güçlendirdik, onur ve özgüven kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilkin tutmak için hayata geçirdiğimiz reformlarla ağızsız benzeri devrime imza attık. Türkiye bizim dönemimizde hemen ayağına meftun yüzyıllık prangalarını kırmadı tıpkı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden birlikte kurtuldu. Yıllarca bu millete kişi temiz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Senelerce bu milletin çocuklarının okumasını, üniversitelere gitmesini, belli konumlara gelip muhtemelen meslekleri yapmasını müstear sebeplerle engellediler.” ‘BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ, 21 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA ÖZGÜR’Darbe dönemlerinde sermayenin renklere bölünerek Türkiye’nin gelişmesinin, büyümesinin, dünyada doğruluk ettiği yeri almasının baltalama edildiğini kaydeden Erdoğan, “Kadınlarımızın ‘başörtülü’, ‘başörtüsüz’ diye niteleyerek ayrımcılığa uğradığı, evlatlarımızın gösterici kıyafetlerinden periferi üniversite kapılarından kovulduğu, gençlerimizin okullarından dünya adaletsizliğe maruz kaldığı temel türe ve hürriyetlerin muhtemelen sosyete kesimlerine yalnızca elitlere belli imtiyazlar yerine görüldüğü aha bu kast sistemine tığ akıbet verdik. Devletin, siyasetin, bürokrasinin ve aksiyon dünyasının kapılarını hangi kökene, bölgeye, politik görüşe erbap olursa olsun bu ülkenin tamam evlatlarına tığ açtık. Elini vicdanına koyan dizge akseptans edecektir ki bugünün Türkiye’si, 21 yıl öncesine bakarak daha demokratik, henüz bağımsız, punt eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir. Bugün 2002’ye bakarak henüz huzurluyuz, henüz müreffeh bir Türkiye var. Zaman milli menfaatlerini Konfedere Milletler ve NATO dahil değme zeminde korkmadan savunan, belirgi alan, diplomasisi hareketli benzeri Türkiye var. Zaman yalnız başına çıkardığı krizler içre boğulan değil genişlik tahakküm şartlarda da büyümesini sürdürerek herkesin önüne güzeşte tıpkı Türkiye var” diye niteleyerek konuştu.’BUNLAR, TÜRKİYE’NİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİN İŞARETİ’Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, defans sanayisinden teknolojiye kadar gelişigüzel alanda gündüz ve gestalt yazan Türkiye olduğuna bel ederek, “Bütün bunlar; ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, cemaat kadrolar elinde Türkiye’nin neleri başarabileceğinin işaretidir. Bunlar ayrımsız zamanda senelerce ötelenen, kenarda tutulan, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin büyüklüğünün yeryüzü konkre göstergesidir. Tek elbette bu başarıların tamamı hepimizindir, hepimizin eseridir. Tabiatıyla bu başarılarla 21 yılda girdiğimiz seçme seçimde desteğini, yarayışlı duasını bizden esirgemeyen muazzez milletimizin çokça nazik payı var. Hep söylüyorum; ne yaptıysak neyi başardıysak ilk Allah’ın yardımına sonraları mensubu olmaktan kıvanç ettiğimiz milletimizin desteğine borçluyuz. Bu hakikati hem kendimize hem de değişik kademelerde fariza işleyen el arkadaşlarımıza sık sık hatırlatıyoruz. Buralara nerelerden ve elbet geldiğimizi, bu makamlarda hangi üzere oturduğumuzu benzeri dakika olsun unutmamalı, unutturmamalıyız” dedi.’CHP VE YANDAŞLARI, KENDİLERİNİ YENİLEMEMEKTE ISRAR EDİYOR’Reisicumhur Erdoğan, sonuç 21 yılda Türkiye’ye kavi çokça madde kazandırdıklarını ve bunun amacıyla hamdettiklerini belirterek, “21 yılda yaşanan onca değişime karşın millete yukarıdan vekil üstenci CHP zihniyeti, durumunda saymayı sürdürüyor. Türkiye’nin katettiği onca mesafeye karşın CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyorlar. Elan ilk da değişik vesilelerle ifade ettim. Bu ülkenin yeryüzü nazik açığı; demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleri ile barışmış, yerli ve milli ihtilaf açığıdır. Bu ülkenin sunu yetişkin sorunlarından biri, siyasetin tabiatında var olan rekabeti, husumetten ibaret gören kutuplaştırıcı politika tarzıdır. Türkiye’yi ve Türk demokrasisi bekleyen temel acı düz yazı, bayındırlık ve ihya adına yıkmayı, yok etmeyi, siyasetlerinin merkezlerine yerleştiren rövanşist yaklaşımlardır. Girdikleri seçme seçimde sandıkta milletten tokat yiyenler, maatteessüf iktidara katılmak amacıyla darbeden çıkmaz olaylarından aut desteklerden üste FETÖ’cü alçaklardan dahi medet ummuşlardır. 27 Mayıs’tan itibaren demokrasimizin askıya alındığı vasilik girişimlerinin hepsinin arkasında aha bu kısıtlayıcı, jakoben, dayatmacı basiret var” dedi.’FARKLI DÜŞÜNENLER TEHDİT EDİLMEKTE’2023’e revan süreçte benzer senaryoların gine tedavüle konulduğunu belirten Erdoğan, “Ülkemize haddinden fazla tehlikeli bedeller ödeten mizaç tartışmaları, çarkıt Türkiye heveslisi bu kesimler tarafından iletişim araçları ve toplumsal iletişim araçları üstünde baştan alevlendirilmeye çalışılıyor. Polisimizin umum yönleriyle açığa çıkardığı adli vakalar, ayrımsız 1980 öncesinde olduğu kadar insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Türkiye’nin geride bıraktığı içtimai fay hatları esasen bu çevreler yoluyla kaşınarak provakasyon aracı kendisine kullanılıyor. Ülkeye ve millete hizmetten eksantrik hiçbir gayesi olmayan bürokratlar, mösyö Kemal aracılığıyla haddinden fazla degaje ve açık tehdit ediliyor. Devletimizin hisse senedi yapamaz arkaç getirilmesi isteniyor. Kavim iradesini künde fail kurumlar, kasıt alınarak ve kasten bir şekilde yıpratılarak siyasa kurumuna olan cesaret sarsılmaya çalışılıyor. Zaman değişse dahi aktörler değişse de ifadeler değişse birlikte oynanan baziçe değişmiyor. Milletimizin birliğine, toplumumuzun huzuruna, demokrasimizin kazanımlarına yönelik bu saldırıların başrolünü sonuç 70 yıldır olduğu üzere zaman da gine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen, ayrımlı siyasi tercihlerde bulunan insanlar CHP ve ortakları aracılığıyla tehdit edilmekte, sindirilmeye ve korkutulmaya çalışılmaktadır. Yaşanan değme olay bunların türlü maskelerin arkasına gizledikleri faşist yüzlerini, baskıcı, diktacı ve kaba karakterlerini boş gösteriyor. Cümle bunlar çevrim üzere ortadayken politik hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak kayran almakta tek kötülük görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz” diye konuştu. ‘GEÇMİŞİNİ REDDENLERİ KENDİ HALLERİNE BIRAKIYORUZ’

Çorum ve Nevşehir’e gerçekleştirdiği ziyaretlerini hatırlatan Reisicumhur Erdoğan, “Çorum’birlikte şahsiyet bir menü koymuşlar pankartla o menüyle beraber birlikte bu yazma masada olanlara tığ birlikte orada ‘afiyet olsun’ dedik. Hamdolsun, Çorum’dahi resmi misil yerine söylüyorum, 50 bin kişinin katılımıyla mefret bire bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacıbektaş’a geçtik, Hacıbektaş’ta üstelik gine sunulan cirim 10-15 bin gönül oradaki bizim programa katılım ettiler. Burada Ekin ve Turizm Bakanlığı’mıza de teşekkürname ediyorum. Onlar bile sıradan evire çevire tıpkı program hazırladılar ve o akşam Hacıbektaş’ta gerçekten gerek oradaki yekpare damar ve zihin ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik, tıpkı olduk, bilgili olduk ve etkili olduk kardeşliğimizi tescil ve teyit ederek yolumuza devam ettik. Yekpare bunlarla bu arada aynı zamanda Çorum’dahi yıpranmamış il binamızın de açılışını yaptık. Bu birlikte davamıza, birlik Çorumlu kardeşlerimize leziz olsun. CHP’li yazar ve siyasetçilerden değme ahit paylama yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kişi hallerine bırakıyoruz. Tığ milletimizle gelişigüzel hak yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Share: