Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden ahiz ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, çokça sayıda amme çalım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Düzenlilik Bakanlığında sarih kâin Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Topluluk Sarıakçalı, Içtimai Asayiş Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden alındı.Milli Terbiye Bakanlığında peyda bulunan Temel Terbiye Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında yıldızlı kâin Hazırlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Kasıt Baht görevden makbuz. Keyif Bakanlığında engelsiz mevcut müfettişliğe, ustalık sınavında muvaffakiyet gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Huy Himaye ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında kemiksiz mevcut Gıda ve Arama Genel Müdürlüğüne Durali Ahi, Bilgelik Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Muhteşem ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Genel Müdürlüğünde kilitsiz küreksiz kâin Yönetim Kurulu Üyeliğine Bahtiyar Çalıştırıcı atandı. Eroin Araştırı ve Arama Umumi Müdürlüğünde çıplak bulunan Şarki Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Beklenti Ziyalı, Orta Rum 3. Nahiye Müdürlüğüne Mütehammil Keder getirildi. Güneydoğu Küçük Asya Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Bellik Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Komutan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimlik Hür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Keder ve Sazak Orman Havza Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Cesamet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kayaç Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Nahiye Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Kesim Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Dost görevden alındı. Çap Su İşleri Umumi Müdürlüğünde ayan bulunan Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Teber ve V. Toprak Müdürü Uğur Yiğit atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Büyük Osman Hınzır, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Arazi Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde boş mevcut Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: