Çiftçilere bu yıl üzere ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Fellah Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek zirai destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve cisim yaştaki buzağı amacıyla 500 liralık bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için arttırma 200 teklik bindi verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Basılmış ve Sertifikalı Tohum Tasarruf Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Buna bakarak, Ekincilik Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde kaba yem uzaklaştırmak için haddinden fazla almanak ve yegâne almanak yemleme bitkileri ekimi özne üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına tutmak için korunga üzere 90 lira, tek almanak yemleme bitkileri üzere 60 teklik, silajlık ekilişler (karışık/sıska) amacıyla 60 liralık, sentetik çayır otlak üzere 150 teklik, çok almanak yemleme bitkilerinde çepel olanlar için 90 liralık, sıska olanlar için dahi 40 lira ve silajlık ekilişler için 100 teklik olacak.

Yer şeş sularının az seviyede ve su kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tayin edildiği havzalarda bu yıl ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yem bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 destek verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamam, 4 kamer ve beden yaşta, ilkine buzağılama yaşı sunu çok 960 zaman yahut sonuç iki buzağılama arası arz aşkın 600 zaman olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 teklik destek sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’dahi doğan buzağılar amacıyla ilave 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite karşılık ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa vahit miktarlarının 20 başa büyüklüğünde hacısı hocası, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 sarrafiye üzere yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira destek

Dişi mandalar amacıyla 500 liralık, köken kütüğüne mukayyet calip mandalar amacıyla arttırma 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve gövde malaklar amacıyla 500 teklik, hamur kütüğüne mukayyet malaklar amacıyla birlikte arttırma 300 liralık, takma tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 lira bindi ödenecek.

Islah gayeli benzen içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayıcı eğreti tohumlamadan doğan bozulmamış sütçü yahut kombine ırk her bir kaşkaval için 100 liraya kadar destek verilecek.

En az 1 kafa, arz fazla 50 çıban düve (manda dahil) alımına birlikte Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sınırlı zarfında doğmuş ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan daylak işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 kamer gövde yaştaki eş hayvanat hariç, umum sığırlar için hayvan sahiplerine 600 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa vahit miktarları 500 başa büyüklüğünde eksiksiz, 501 mebde ve vücut için yüzdelik 50’sine değer gelen tutarın ödenmesi vasıtasıyla uygulanacak. Ayrıca Musaddak Benzin Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki daylak pres desteği alan cemi sığırlar amacıyla arttırma 100 teklik bindi verilecek.

Nezaret anahtar sistemlerine mukayyet, ev zarfında zade ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (manda karışma) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve asıl bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 çıban üzere (200 temel dahil) hayvan başına bölüm ve birim denk üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, güdücü istihdam desteği, 100 temel ve beden iri koyun inat varlığına ehil işletmelere yahut çobanlara 12 bin teklik olarak ödenecek.

Maya kucak-muannit yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Nezaret araç sistemlerine mukayyet anaç koyun başına 50 lira, kart dikbaşlı başına 50 teklik, anaç ankara keçisi başına ilave 20 lira, göçkün yetiştiricilerine anaç koyun inatçı başına arttırma 2 liralık destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın kart kucak-inatçı desteğini kayran ve tutma yılında anaç koyun keçi sayısını zait işletmelere, bire bir esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında iri kucak, direngen vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapağı Ekincilik Koca Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) kapalı kooperatiflere, Damızlık Kucak Tutturuk Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Taşıt Sistemi (TKS) Malumat Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 lira, anamal tiftiğin kilogramına 60 liralık, tali tiftiğin kilogramına 25 teklik, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe birlikte arttırma 10 teklik ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Kozalak Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut ruh alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Vekâlet Arıcılık Vasıta Sistemi’ne mukayyet, tarz birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici birlikleri ve/yahut müstahsil birliklerine organ üreticilerine bile arılı kapçık başına 30, unsur olmayanlara 20 liralık, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 lira bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan telkih uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için efsanevi sahiplerine, kocabaş efsanevi atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 lira atık desteği, efsanevi hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 liralık, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 lira destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, ala amacıyla kilogram başına 1 liralık, bakir türlere 3 teklik, vabeste bütün üretime 2 teklik, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye amacıyla kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane maya alabalık desteği balık başına 60 liralık, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması üzere hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, halis korumaya kapçık başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 teklik, düzeltme programındaki koyun, keçi ve yavrularına umum elinde ıslahat seçkin sürüde hayvan başına 150 teklik, ayak tabanı sürüde 100 teklik, umum elinde manda ıslahı (deneyli manda), sevir ve yıl zarfında doğuran deneyli mandaya hayvan başına 2000 teklik, yıl içre doğurmayan kurnaz mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa terk etmek amacıyla seçilen yerel sığır (düve/boğa) efsanevi başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 liralık, maya eş materyale (koç-teke) hayvan başına elit sürüde 350 teklik, taban sürüde 250 teklik tutma yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 liralık bindi

Yurt içi sertifikalı çocuk kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola üzere 30 teklik, süsen üzere 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 teklik, ark fasulye, yasmık ve yonca üzere 60 lira, nohut amacıyla 50 teklik, kumpir amacıyla 200 teklik, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi için 45 lira, yer fıstığı üzere 34 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/rekiz yararlanma desteği, şam fıstığı, ceviz, badem, semavi incir ve aronya için 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, gayrı sonuç türleri ve asma (nar ve muz dünya) amacıyla 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere bile dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içinde sertifikalı nesil üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, güçlükle içinde satışını gerçekleştiren, Nezaret yoluyla mezun tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri muhtelif sertifikalı tohumluklarla otantik/temel ve üstü tohumluklara da türüne bakarak kilo başına 0,1-5 lira elverişsiz içi sertifikalı soy sop üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı direk başına 0,5 teklik, aşısız amut başına ise 0,25 teklik destek sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Bili Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve müşavirlik desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve müşavirlik hizmeti sunan azade tarım danışmanları ile kültür odası ve üretici örgütlerinde sunma çok 5 ekincilik danışmanı başlamak amacıyla istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı amacıyla 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 mahiye hizmet sunumuna bağlı adına eşit iki tike halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Sülale 2022’den laflamak için bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: