Bazı illerde TMO’nun buğday ve arpa gurur primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Ekinci Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet gâh illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Yerey Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı gurur primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Gelgel Primi Desteğine İlişkin Kararda Uymazlık Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, kararda düzlük düzlük Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Eylül döneminde, özge ilçeler için 6 Haziran ile 1 Ilkgüz arasında TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Esbak karar kapsamında müddet bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik yapıt senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, trampa işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alışveriş belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Ilkgüz’e kadar, sair yer ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e kadar TMO’ya mir onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e kadar planlı ve TMO yoluyla makul görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık diyar/kaymakamlık müdürlüğü tarafından sıralama edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, vacip kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu iskân biriminin güçlük alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden feyizlenmek isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alışveriş belgeleriyle gelişigüzel 30 Eylül’e kadar ÇKS’de mukayyet olduğu memleket/kaymakamlık müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den konuşmak amacıyla yürürlüğe girdi.

TMO Kurum Primi Desteğine İlişkin Değişmeyen kapsamında, bu sene ÇKS’ye kayıtlı namına rüşvet, buğday üretimi özne, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilo başına 1 liralık, rüşvet üzere 0,50 teklik “TMO gurur primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: