8 İlde 11 Mıntıka ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Tez Devletleştirme Kararı Makbuz

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Dert iklim sınırları süresince bulunan 11 bölgedeki natürel sit alanları, ‘kesme korunacak hassas alan’ ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te gâh taşınmazların çabuk kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde üstelik kâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’bile bugün yayınlanan kararlarla 8 iklim sınırında meydan düzlük 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, ‘stabil korunacak kırılan düz’ ilan edildi. 4 şehirde ise mütenevvi alanlar amacıyla çabuk kamulaştırma kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhur Reisi kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK KIRILAN ALAN’ OLARAK İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu gizil saf sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan düz kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel doğal sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan düzlük olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde kâin Kırkgöz Su Kaynakları Saf Sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan alan adina tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları gizil doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düz adina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Mevcut Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük adina tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Yayla Kekiği ilçesi sınırları içerisinde mevcut Ağva Tabii Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak kırılan düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde mevcut Nebiler Şelalesi ve Mağaraları gizil doğal sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran adina tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları gizil saf sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz kendisine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil natürel sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan düzlük yerine tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Sazlıkları gizil katıksız sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan kayran yerine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahtiyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 51045 ada 1 parsel, 51048 cezire 1 parsel, 51106 cezire 1 parsel numaralı, 6306 çevrilmiş Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamına giren özel mülkiyete bahis taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski haiz, umumi asayiş ve güvenlik yönünden kazalı yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısı ile birlikte haber ve musahabe kurallarına uygun, dimdik ve sakıncasız dirim alanlarının oluşturulması amacıyla Mamak Uray Başkanlığı yoluyla tez kamulaştırılmasına, 2942 dar Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Bartın ili, Biçim ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde mevcut ve yapışık harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda düz düzlük özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede Şişman Bölük İdaresi Başkanlığı marifetiyle hesaplı göz projesine ilgilendiren mamure yolunun açılması üzere mezkûr Reislik yoluyla çabuk kamulaştırılmasına, 2942 az Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında kâh taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü aracılığıyla çabuk kamulaştırılmasına ilgilendiren yapışık kararın yürürlüğe konmasına, 2942 mahdut Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları kayran ile cezire ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, İslahiye Kombinasyon Uran Bölgesi sınırlarının genişletilmesi üzere İslahiye Şehremaneti Başkanlığı aracılığıyla çabuk kamulaştırılmasına 2942 sınırlanmış Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.”

SİNOP’UN AKIŞMAZ İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta bazen alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesi gereğince alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine kapalı Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: