‘2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısı 115 milyona ulaşabilir’

Nöroloji Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı kalan, başta hatır bozukluğu atılmak amacıyla kognitif işlevlerdeki azalmaya, çizgi ve kişilikteki değişikliklerin zevcelik ettiği ayrımsız çor olan Alzheimer hastalığı ile ilgili, “2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon gönül olacağı hesap edilmektedir. Türkiye’bile 70 gözyaşı üstü kişilerin değerlendirildiği bire bir çalışmada muhtemel Alzheimer hastalığı sıklığı yüzdelik 11 kendisine bulunmuştur” dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sinir Bilimi Bölümü Uzmanı Dr. Zübeyde Aytürk, Alzheimer hastalığında kanı bozukluğunun önce dönemlerde öğrenememe ve eskimemiş bellek oluşturamama şeklinde olup uzak hafızanın korunduğuna dikkat çekti. Dr. Aytürk, “İleri dönemlerde ırak akıl bile bozulur. Antrparantez, Alzheimer hastalığının sunma balaban özelliği sinsi başlaması ve bati seyretmesidir. Alzheimer hastalığının seyri sırasıyla; ölçülü gözyaşı-gençlik-ergenlik çağı-çocukluk- bebeklik yıllarına tıpkı nevi köylü dönüş biçiminde gelişmektedir. Alzheimer tanısı üzere bilişsel, davranışsal ve fonksiyonel alanlarda arıza olması gereklidir. Alzheimer’ın yeryüzü kalın demans (ateh) nedeni olup, parçalanmamış demans vakalarının yüzde 50-70’ini oluşturuyor. Alzheimer hastalığı, özellikle beyin bozukluğu başlamak için kognitif işlevlerdeki azalmaya tutum ve kişilikteki değişikliklerin eşlik ettiği aynı hastalıktır. Kognitif işlevlerde ortaya sâdır kayıplar, davranış ve kişilik değişiklikleri sonucunda hastanın günlük hayat aktiviteleri bozulur ve züğürt zamanla tabi kuzuluk dirimsel” diyerek konuştu.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Alzheimer hastalığının görülme sıklığının yaşla alay malay arttığını anlatım eden Aytürk, “65 gözyaşı üstünde yüzdelik 6-10 iken, herhangi bir 5,5 yılda benzeri sıklık ikiye katlanır. 85 yaş üstünde yüzdelik 30-47’dir. Yani 85 yaşından bilahare temas iki yahut üç yaşlıdan birinde Alzheimer bulunmaktadır.  90 gözyaşı üzerindeki buğulu bireylerin toplumdaki sıklığı ve bu yaş grubundan elde edilen verilerin azlığı zımnında bu yaş sınırı üstünde hastalığın görülme sıklığının artmaya bitmeme yazar etmediği daha net değildir. 2050 yılında dünyadaki Alzheimer hastası sayısının 115,4 milyon dirilik olacağı hesap pusulası edilmektedir. Türkiye’dahi 70 gözyaşı üstü kişilerin değerlendirildiği aynı çalışmada muhtemel Alzheimer hastalığı sıklığı yüzdelik 11 adına bulunmuştur” dedi.

ALZHEİMER HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Alzheimer hastalığının akıl hücrelerinin programlanandan henüz er ölmesi nedeniyle ortaya çıktığını tabir fail Aytürk, şunları kaydetti:

“Yaşla beraber rastgele kişide akıl göze ölümü gerçekleşir ancak Alzheimer hastalığında bu proses çok acul ve erken evet. Meydana gelen bu göze ölümünün nedeni kesin yerine bilinmemektedir. Hücre ölümüyle alay malay bellek yoğun büzüşmeye başlar ve küçülür. Alzheimer hastalığının çokça nadir (kestirmece 100 hastanın 5’inde) olmakla gelişigüzel irsi formları bile mevcuttur amma bunlara birkaç rastlanmaktadır. Alzheimer hastalığının nedeni tekmil kendisine bilinmese birlikte bazen risk faktörleri tanımlanmıştır. Yaşlanma, avrat cinsiyeti, kalıtım bilimi yatkınlık, kelle travması, zamanında bilinç kaybının olması, düşük eğitim bilimi düzeyi ve depresyonun beraberinde diyabet, hipertansiyon, kolesterin yüksekliği, eğreti iskemik akış ve inhitat, sigara, obezite gibi soy sağlığını bozan faktörler Alzheimer amacıyla riziko faktörüdür. Alzheimer hastalığının yer koca özelliği sinsi başlaması ve bati seyretmesidir. Alzheimer tanısının konulabilmesi için kognitif, davranışsal ve işlevsel alanlarda aksama olması gerekmektedir. Buğulanmış nüfusun artmasıyla bu arada yaşlılığa özgü hastalıkların birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Nemli hastalanmış; tıbbi, toplumsal, psikolojik ve etik öğeleri içeren, bütüncül ve multidisipliner aynı yaklaşımla ele alınmalıdır.”

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN TEVAKKI ETMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alzheimer hastalığının günümüzde aşina kesin tıpkı tedavisi bulunmadığını bu nedenle önlenebilir riziko faktörlerinin yönetimi ve yardımcı faktörler Alzheimer hastalığının geciktirilmesinde berenarı oylumlu olduğuna ilgi çekici Aytürk, “Erdemli eğitim bilimi düzeyi, yeni şeyler öğrenme, Akdeniz tarzı tagaddi, bilişsel, fiziksel ve içtimai aktivitelerin Alzheimer hastalığında yardımcı faktörler kendisine civar plana çıkmaktadır” dedi.

Share: